Nasilje nad ženama: "Predrasude još uvijek vladaju našim društvom" Foto: SDP

Nasilje nad ženama: "Predrasude još uvijek vladaju našim društvom"

Varaždinske vijesti | 3.6.2023. u 17:21h | Objavljeno u Aktualno

U petak 2. lipnja u prostorijama varaždinskog 6. MO na Banfici održana je tribina pod nazivom "Život ispočetka – prepreke kod napuštanja nasilnog odnosa" u organizaciji Socijaldemokratskog foruma žena Grada Varaždina, čija je predsjednica Blaženka Beli, koja je ujedno i Gradska vijećnica Grada Varaždina.

Na tribini su sudjelovale stručnjakinje Danka Marić Paravinja, diplomirana psihologinja, zaposlena u Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Varaždin, te Gradska vijećnica Grada Varaždina, Irena Mađarić, magistra socijalnog rada i ravnateljica Utočišta Sveti Nikola u Varaždinu i Darinka Vrbanec, nastavnica predškolskog odgoja, te vanjska stručna suradnica Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Varaždin.

sdp_tribina_nasilje_nad_zenama_02062023_3.jpg

Tribini su nazočili Miroslav Marković, predsjednik Gradske organizacije SDP-a i zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina, Dražen Jagić, predsjednik Kluba vijećnika Grada Varaždina te gradske vijećnice Lidija Maček i Biserka Ivek.

- Obiteljsko nasilje je rašireni, kompleksni problem pojedinca i problem cijelog društva koji ostavlja dalekosežne socijalne, zdravstvene i ekonomske posljedice - rekla je u uvodnom dijelu Tatjana Kreč, moderatorica tribine, potpredsjednica Foruma žena Grada Varaždina i potpredsjednica Glavnog odbora Foruma žena Hrvatske koja je u ime SDFŽ Grada Varaždina pozdravila sve prisutne.

sdp_tribina_nasilje_nad_zenama_02062023_2.jpg

- Žene žrtve obiteljskog nasilja su socijalno marginalizirane, zbog velikog broja predrasuda koje još uvijek vladaju našim društvom, nedovoljne podrške institucija i sustava, te činjenice da nasilnici vrlo često izoliraju žrtvu od njezine obitelji, njezinih prijatelja, te svih drugih izvora potencijalne podrške, kako bi nad njom imali potpunu kontrolu. Osim toga, žene žrtve nasilja u visokom su riziku od siromaštva, i zbog toga su dvostruko ranjiva društvena skupina - istaknuto je na tribini.

Danka Marić Paravinja zaključila je da žene ne bi trebale ići van kuće, već nasilnici, kao i da nažalost nije tako te su žene one koje odlaze od nasilnika u tzv. "sigurnu kuću".

Grad Varaždin ima sigurnu kuću, Utočište Sveti Nikola koja će iduće godine proslaviti 20 godina postojanja.

sdp_tribina_nasilje_nad_zenama_02062023_1.jpg

Irena Mađarić, ravnateljica Utočišta Sveti Nikola, navela je da je kroz 20-ak godina kroz sigurnu kuću prošlo ukupno 930 života, što nije malo, te je istaknula da žene mogu ostati u sigurnoj kući maksimalno godinu dana.

Darinka Vrbanec napomenula je da je dosad radila s 200 žena koje su bile zlostavljane.

- Zlostavljač ne preuzima krivicu na sebe. U praksi se često događa da obitelj ne daje podršku ženama koje su zlostavljane. Isto tako, djeca su traumatizirana što ima za posljedicu da takvo dijete postaje ovisnik o drogama, alkoholu i sl. - ukazala je Darinka Vrbanec.

- Prema statističkim podacima, dolazimo do poraznog podatka, a to je da je Hrvatska treća u Europskoj Uniji po broju femicida (ubojstava žena). Naš zakonodavni okvir, nažalost ne poznaje femicid kao zaseban zločin motiviran mržnjom, željom za dominiranjem i kontrolom te je najopasnije mjesto za ženu upravo njezin dom, a trebalo bi biti najsigurnije - napomenuli su iz varaždinskog SDP-a.

sdp_tribina_nasilje_nad_zenama_02062023_4.jpg

Prema istraživanju Autonomne ženske kuće iz 2003. godine, svaka četvrta žena bila je žrtva fizičkog nasilja, a 50% žena doživjelo je psihičko nasilje - najčešće od strane supruga i partnera.

- Prema zadnjim podacima, u prošloj godini bilo je 1.187 prijava za obiteljsko nasilje koje je policija podnijela državnom odvjetništvu, što je za 37 posto više nego u 2021. godini. U odnosu na 2018. godinu taj je broj porastao čak 3,5 puta – te je godine bilo "samo" 350 prijava - ukazali su iz SDP-a.