Mogu li se i kako poduzetnici pripremiti za financijske izazove, koji se očekuju zbog koronakrize?

| 27.7.2020. u 16:00h | Objavljeno u Aktualno

- Financijska kriza izazvana koronakrizom je pred vratima: prognoze su crne, drugi dio pandemije očekuje se u jesen pa MMF, Europska komisija i hrvatska Vlada prognoziraju da će Hrvatska godinu završiti s padom gospodarstva između 9 i 11 posto te se valja za to na vrijeme pripremiti, ukazuje mr. Bruno Bešvir, direktor i partner u revizorskom društvu Moore Revidens d.o.o. Varaždin, koji posjeduje certifikate ovlaštenog revizora i ovlaštenog računovodstvenog forenzičara, a uz to je i stalni sudski vještak za financije i računovodstvo.

Kako napominje Bešvir, gotovo svi poduzetnici su već osjetili negativne posljedice korona krize na svojim prihodima i novčanim tokovima, neki u većoj, a neki u manjoj mjeri, iako ima i onih, doduše, rijetkih, koji su situaciju izazvanu pandemijom uspjeli iskoristiti u svoju korist.

- Međutim, najgore tek, nažalost, slijedi. Stoga je od izuzetne važnosti da poduzetnici što ranije moguće pripreme plan i moguće varijante postupanja da bi se budući učinci korona krize na njihovo poslovanje sveli na najmanju moguću mjeru, upozorava Bešvir, naglašavajući da najgore što se poduzetniku može dogoditi je nelikvidnost, koja je „smrtonosna“ naspram svih ostalih poslovnih problema, koji se lakše ili teže mogu riješiti.
Radi ublažavanja posljedica korona krize kao prvo predlaže da se što prije smanjenje fiksni troškovi poslovanja i izradi krizni proračun.

- Najvažnija mjera je brižljivo postupanje s novcem i štednja. Potrebno je pažljivo planirati novčane izdatke za fiksne troškove, kao, na primjer, plaće zaposlenika. Nadalje, trebalo bi smanjiti troškove životnog stila poduzetnika, primjerice, korištenje službenih osobnih automobila, putovanja, kreditnih kartica i sl. Isto tako, preporučljivo je pripremiti krizni novčani fond za pokrivanje tri do šest mjesečnih izdataka - ukazuje Bešvir, napominjući da postoje i složeniji načini smanjenja troškova provođenjem poslovnih kombinacija, kao što su pripajanja, spajanja, razdvajanja i odvajanja poduzetnika, kod čega preporuča angažman stručnjaka za računovodstvo, financije i poreze.

Kao drugu mjeru navodi plaćanje manjeg poreza na zakonit način, budući da postoji cijeli niz mogućih načina plaćanja manjeg poreza na zakonit način. Kako je ova materija vrlo opširna, navodi samo jedan primjer: izmišljeno poduzeće „Volimo platiti poreze“ d.d. sa četiri direktora, koji su ujedno i jedini dioničari tog poduzeća. No, poduzetnici mogu platiti i manji porez na dobit na zakonit način.

- Primjerice, povećanjem stopa amortizacije do maksimalno porezno dopuštenih stopa, iskazivanjem porezno priznatih troškova rezerviranja te vrijednosnih usklađenja zaliha ili potraživanja, čime se povećavaju troškovi i smanjuje oporeziva dobit - napominje Bešvir, koji preporuča angažman poreznih stručnjaka kod provođenja navedenih mjera.

Više o ovoj temi čitajte u novom broju Varaždinskih vijesti...