Vjeran Ježek, Hrvoje Kovač, Robert Dukarić i Marijan Škvarić (s lijeva)

Lepoglava: Kandidati za gradonačelnika o situaciji, prioritetima i prvim koracima

VV | 18.4.2021. u 14:24h | Objavljeno u Aktualno

Kandidat HDZ-a Robert Dukarić: Za sigurnije, zadovoljnije i ponosnije

Gradu Lepoglavi trebaju promjene, ne samo vlasti, nego u svim sferama razvoja. Kao predsjednik Gradskog vijeća, trudio sam se da se jednako razvijaju i centar i prigradska naselja jer su ona ranije strašno zanemarivala. Predlagao sam i zalagao se s vijećnicima HDZ-a da se iniciraju promjene te infrastrukturni i razbojni projekti te mogu s ponosom reći da smo to i uspjeli. Izrazito sam ponosan na izgradnju dječjeg vrtića na Višnjici te dogradnja vrtića u Lepoglavi. Imao sam odličnu suradnju sa ŽUC-om, Hrvatskim vodama te HEP-om. Zahvaljujući tome su županijske institucije ulože milijunske iznose u Lepoglavu, HEP više od dva milijun kuna u mrežu, a Hrvatske vode 8,4 milijun kuna, što nikad do sad nije bilo. Sanirali smo sve potoke uz županijske ceste od Žarovnice, Sutjenske i čitavu Višnjicu, uređena su korita Bednje, kao i njezin izvor. Sve te investicije i aktivnosti nisu se realizirale same od sebe, već upornošću HDZ-a Grada Lepoglave. Svi bitni projekt nikako se nisu mogli ostvariti bez angažmana HDZ-a, kako na gradskoj tako i na županijskoj razini.

Dokazali smo da, uz naše inicijative, možemo provesti promjene. Zato sam sada više nego ikada spreman preuzeti odgovornost da vodim svoj grad. Želim da građanke i građani Lepoglave budu zadovoljniji, sigurniji, sretniji i prije svega još više ponosni na svoj grad. Neki od prioriteta su vlastito komunalno poduzeće, starački dom te POS stanovi, a vraćanjem naglaska na poljoprivredu hranit ćemo se proizvodima naših OPG-ova. Grad treba ojačati, obnoviti se i razviti u svim aspektima: brigom za svakog čovjeka, ulaganjem u infrastrukturu, gospodarstvo i uz ekološku odgovornost. Nikako ne želim da se moje riječi vežu uz predizborni populizam jer sam čovjek iz naroda i takav ću ostati. Još prije 10 godina, kad nisam ni slutio da ću se baviti politikom, inicirao sam smanjenje komunalne naknade za građevinske dozvole.

Kao i do sad kao predsjednik Gradskog vijeća ili prije kao predsjednik MO, otvorit ću vrata za suradnju našim građanima, poduzetnicima, obrtnicima, udrugama... Odličnom organizacijom, Gradska uprava bit će učinkovita i otvorena. Uz korištenje vertikale vlasti i potporu Vlade RH, krenut ću u provedbu svih prioritetnih ciljeva Lepoglave jer važno je nastaviti jačim tempom projekte koji su planirani ili u izvedbi. Također, građanima treba pružiti veću potporu kroz subvencije vrtića, obrazovanja i poduzetništva, aa pod hitno aplicirati ili započeti s pripremama za apliciranje na sve natječaje EU fondova jer tu je izgradnja tržnice, priključak zemnog plina...

Kandidat Reformista Vjeran Ježek: Dovest ću investitore, naše i strane

Posljednjih desetak godina Lepoglava je po mnogima "grad duhova", grad bez prosperiteta za mlade, bez rješenja za njihov ostanak na ognjištu. To je grad s pustom i neiskorištenom Poduzetničkom zonom, bez ideja za društveni i gospodarski napredak. Njegov centar i ostala naselja žude za boljim i kvalitetnijim životom. Ipak, to je grad koji obiluje bogatom kulturnom i povijesnom baštinom, koji ima potencijale, ali koje treba htjeti i znati iskoristiti. Kao član najjače njemačke Kršćansko socijalne unije u Bavarskoj (CSU), odnosno član radnog odbora u Münchnu za kulturu i visoko školstvo i predavać na tamošnjem sveučilištu, usmjerit ću svoje radno i političko iskustvo kako bi Lepoglavu učinio mjestom boljih mogućnosti i prilika.

Stavio bi naglasak na tri važne stvari. Prvo, uštedama u proračunskim rashodima i poslovanju Grada, novac ću usmjeriti u demografske programe, mjesečnom naknadom u obliku gradskog dječjeg doplatka financijski ću poduprijeti djecu do osamnaeste godine života. Starije i nemoćne također ću poduprijeti sredstvima iz gradskog proračuna. Drugo, kao uvjet za ostanak mladih na području grada Lepoglave, potrebno je prvo ispuniti neke preduvjete: promijeniti urbanistički plan i omogućiti izgradnju stambenih jedinica s više stanova na cijelom području Grada, a ne samo u centru kao do sad. Ulagačima ću ponuditi povoljne uvjete za izgradnju. I treće, dovest ću domaće i strane investitore, koji će uložiti u našu Poduzetničku zonu. Njima će se omogućit nesmetana gospodarska aktivnost i poslovanje po povoljnim uvjetima. Navedena ulaganja doprinijet će zapošljavanju lokalnog. Ujedno ću ulagati u istraživanja i razvoj poduzeća koja primjenjuju znanost i visoku tehnologiju. U svom mandatu zalagat ću se za što bolje i lakše zapošljavanje ljudi s invaliditetom te nezaposlenih osobama koje zbog svoje životne dobi više nisu konkurentne na tržištu rada i svakodnevno nailaze na diskriminaciju. Potrebno je poticati obuku osoba s invaliditetom i aktivno ih uključiti u društvo, pa tako i u tržište rada.

Prošli tjedan bio sam u obilasku glavne lepoglavske ulice, "Ulice hrvatskih Pavlina" s predstavnicima ŽUC-a. Dogovoreno je da će krenuti, sukladno suglasnosti MUP-a, nova regulacija prometa, odnosno postaviti prometni znakovi koji će ograničavati brzinu (kod sela Čret). Također, ide pješački prijelaz kod dućana "Marica" jer sigurnost je bitna. Dakle, neke poteze već sam napravio, iako nisam još gradonačelnik, budući da je izazova i potreba puno, a vremena malo i nedovoljno jer mladi odlaze. I ne samo oni. Nažalost.

Kandidat SDP-a Hrvoje Kovač: Treba raditi transparentno

Lepoglavu vidim kao sigurnu, ali uspavanu sredinu s velikim potencijalom. Iako smo i dalje relativno prometno izolirani, to nam daje prednost mirnog mjesta, idealnog za obiteljski život. Protekle četiri godine napravljeno je mnogo dobroga, od izgradnje i adaptacije dvaju vrtića, povećanja iznosa stipendija, pravednijeg sustava distribucije socijalne pomoći, izjednačavanja mogućnosti za građane u potrebi kao i pozicioniranje Lepoglave na međunarodnoj razini, ali znam da se moglo i trebalo više jer uspoređujući Lepoglavu sa susjednim i sličnim sredinama, jasno je da naš grad stagnira i da su nas ostali pretekli. Zato Lepoglava treba dobre promjene, treba mijenjati smjer razvoja grada, iskoristiti novu energiju te u konkretno pretvoriti naše prednosti i potencijale. Kroz edukacije, upoznao sam mnoge primjere dobre prakse ostalih gradova u nas i inozemstvu koji su primjenjivi. Nije sramota učiti od boljih i pametnijih, ako to znači da ćemo zbog toga podići kvalitetu života sugrađana.

Budući da je moj program nastao u suradnji s građanima i moje vođenja Grada temeljit će se na suradnji s građanima. Građani će izravno biti uključeni u odlučivanje jer oni najbolje znaju što im treba u njihovoj ulici i naselju.To ne stvara nikakve dodatne troškove, a svakako bih radije uložio dodatne napore u osiguravanje stalnog pedijatra u gradu, umjesto u još jedan društveni dom ako građani odluče da im je to važnije. Veliki naglasak će biti na rješavanju stambenog pitanja za mlade jer je to glavni preduvjet da nam ostaju.

Prije svega, otvorit ću rad gradske uprave prema građanima i zajedno s njima početi graditi grad na temelju njihovih stvarnih potreba. Pripremio sam konkretan plan privlačenja potencijalnih investitora koji će biti katalizator gospodarskih procesa bez kojih nema razvoja. Poslovi i stanovi su esencijalna potreba građanina i to će biti okosnica nove Lepoglave. Transparentnost mi je iznimno važna komponenta u razvoju povjerenja između građana i gradske uprave. Tek kad će relevantni podaci iz Grada biti javno dostupni, građani će biti sigurni u iskrene namjere svoga vodstva. Razvoj našeg grada ići će u smjeru sredine gdje je kvaliteta obiteljskog života na vrlo visokoj razini. Kad postanem gradonačelnik omogućit ćemo našim građanima mogućnost prihvatljivog rješavanja stambenog pitanja, povoljne i dostupne vrtiće s dvosmjenskim radom, širokopojasni pristup internetu, produženi boravak u školama, odlične uvjete za bavljenje sportom i rekreacijom, siguran plasman svojih proizvoda i usluga te još mnogo toga dobroga. Lepoglava mora biti grad u punom smislu te riječi.

Aktualni gradonačelnik i kandidat HNS-a Marijan Škvarić: Djela, a ne riječi

Generalno mogu reći, sa zadovoljstvom, da je grad Lepoglava višestruko komunalno uređeniji, društveno prepoznatljivi i bogatiji, gospodarski razvijeniji nego prije moga mandata. A moj prvi mandat bio je prije 16 godina, dakle, sada računam na peti! S razlogom, jer smo kroz to vrijeme iz EU fondova povukli više od 100 milijuna kuna za više od 40 projekata. Danas imovina grada vrijedi više od 140 milijuna kuna i 18 puta je povećana! Ostvarene investicije su veće nego unazad 50 godina. Lepoglava je prepoznata kao grad vrlo bogate povijesno kulturne baštine, dobivena su mnoga priznanja; - 2009 -upisana na UNESCO – vu listu kulturne nematerijalne baštine. Posebno bih istaknuo ostarenje cilja kojeg sam postavio: omogućiti svoj djeci da mogu pohađati predškolsko obrazovanje. Nema više liste čekanja. Izgradnjom dva dječja vrtića, i to u Lepoglavi i u Donjoj Višnjici, za što smo uložili cijeli jedan izvorni gradski proračun u iznosu 18 milijuna kuna, to smo i postigli. Uz izgradnju društvenog doma u Kameničkom Podgorju i započeti dom u Vesi, opremanje vatrogasnih društava i sportskih udruga, financiranje udruga civilnog društva posebno ističemo da su nam ljudi na prvom mjestu.

Moji prioriteti su u šest programa i dvije inicijative: provođenje zelene i digitalne agende, dakle zaštita okoliša i očuvanje bioraznolikosti te brzi internet za svako domaćinstvo, zatim komunalna infrastruktura, što znači ulaganja u ceste, parkirališta te nastavak projekta Aglomeracije Lepoglava, dakle rješavanje kanalizacije i vodoopskrbe šireg područja Lepoglava i završetak projektne dokumentacije za kanalizaciju Kamenica, Crkovec, Žarovnica i spajanja na postojeći pročistač. Tu je i socijalna zaštita, odnosno briga za potrebite građane: ostaju svi projekti uz mogućnost povećanja izdvajanja. Nastavljamo s društvenom infrastrukturom, ulaganjem u vatrogastvo i vatrogasni centar u Lepoglavi i Kamenici te uređenje doma na Višnjici, kao i izgradnjom društvenih domova u Vesi te uređenje objekata uz sportska igrališta Viletincu, Žarovnici, Očuri. Tu je i uređenje budućeg stambenog – poslovnog centra u Lepoglavi s trgom ispod Sv. Ivana. U vezi ulaganja u razvoj gospodarstva, poljoprivrede i turizma treba povećati bespovratna sredstava za gospodarstvo poljoprivredu i turizam, pomoći kod prijava za fondove EU, rad na kratkim lancima opskrbe, izgradnja tržnice. Krenut ćemo s izgradnjom „Centra za Posjetitelje – centar Pavlina“, povećati naknade za bebe, nastaviti potpore za osnovnoškolce, produženi boravak, poticanje izvrsnosti… Studentima dodjela stipendije, mladim obiteljima bespovratne pomoći za kupnju stana i kuće, izgradnja stanova po POS modelu. Za osobe starije životne dobi – nastavak projekta Zaželi, povećanje zdravstvene skrbi, pokretanje inicijative za izgradnju doma za starije osobe i dnevnog boravka.

U Hrvatsku stiže 22 milijarde eura iz EU. Trebamo to iskoristiti definiranjem dobrih programa i projekata koje će doprinijeti svekolikom razvitku Lepoglave, a ne opterećivati građane. Trebamo doprinijeti ostanku mladih i obitelji. Sve se to bude napravilo jer su garancija vrijedni ljudi sa mnom kao gradonačelnikom koji sam bez afera, lider koji ima političkog iskustva, znanje, stručnost i entuzijazam. Čovjek koji poznaje gradski sustav i način oblikovanja konkretne gradske političke inicijative. Znam točno što grad može a što ne. Djela, a ne riječi.

Facebook komentari
Komentari ispod članaka ni na koji način nisu stavovi uredništva Varaždinskih vijesti te su za njih odgovorni isključivo čitatelji. Ističemo kako je stav redakcije da je zabranjeno vrijeđanje, govor mržnje te poticanje diskriminacije na osnovi rase, etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, dobi, rodnog identiteta ili spolne orijentacije. Svi komentari za koje uredništvo procijeni da su neprikladni bit će obrisani, a njihovi autori prijavljeni nadležnim tijelima.
Povezani članci