Kako je Grad Varaždin izgubio spor zbog kojeg se gradska blagajna može potpuno isprazniti

| 22.8.2019. u 16:03h | Objavljeno u Aktualno

Varaždin je bio, po glavi stanovnika, grad s najviše POS stanova i POS naselja, a POS stanogradnja znatno doprinosi gospodarskoj aktivnosti u gradu, ali i daje iznimnu sociološku i socijalnu dobrobit jer je većinom riječ o mladim, visokoobrazovnim obiteljima koje dolaze do stana otprilike 30 posto jeftinijeg od tržišne izgradnje te je stoga najprimjereniji način stambenog zbrinjavanja što, uostalom, potvrđuje i to da, kada sam opet postao gradonačelnik, nastavljamo s izgradnjom stanova u Ulici V. Novaka na kojoj je postojala potreba za stanovima jer je u međuvremenu privatni investitor izgradio pet zgrada.

Čehok: Na listi 700 osoba

Ovo su završne riječi iz svjedočenja Ivana Čehoka 8. svibnja ove godine tijekom postupka, koji je na varaždinskom Trgovačkom sudu, pokrenuo Ekos Holding protiv Grada Varaždina i Javne ustanove Gradski stanovi (JUGS) radi isplate kupovine za zemljište u Ulici V. Novaka, koje je 2003. ova tvrtka kupila za desetak eura po kvadratu, a nekoliko godina kasnije dogovorila prodaju JUGS-u za 129, odnosno 149 eura po kvadratu. Taj je spor Grad Varaždin već pravomoćno izgubio jer je Čehok, kao što je rekao na prošlotjednom Gradskom vijeću, na preporuku odvjetnika odlučio da se neće podnijeti žalba na prvostupanjsku presudu, zbog čega Gradu prijeti ovrha od oko 30 milijuna.
Od tog iznosa, 14 milijuna kuna otpada na glavnicu, dok ostatak čine kamate i troškovi spora, koji je pokrenuo Čehokov prethodnik, Goran Habuš. Suočen s nedostatkom novca u JUGS-u i Gradu, pokušavao je uzaludno putem tužbe dokazati da je cijena previsoka, odnosno da su ništavan Sporazum iz 2011. u vezi kupoprodaje zemljišta. Kao argument za to se navodilo da je kupoprodajna cijena protivna moralu društva, budući da su nekretnine prodane po višestruko većoj cijeni nego su kupljene, zatim da o cijeni - sukladno Zakonu o društveno poticajnoj stanogradnji - nije zatraženo mišljenje porezne uprave, a nisu ni osigurana sredstava za kupnju zemljišta, što je suprotno Zakonu o proračunu. Uz to, ukazivalo se i da su sklapanje Sporazuma i povezane radnje obuhvaćene optužnicom USKOK-a.
Kao što smo pisali, sve to je odbacio Trgovački sud, točnije sutkinja Iris Hatvalić Nemec.
-Sude nije prihvatio argumente Grad i JUGS-a te zaklučio da Sporazum nije ništetan, pri čemu je uzeo u obzir svjedočenja Aleksandera Russoa, Roberta Podolnjaka, Jerku Kezele, Branka Godinića, Iris Lamberščak, Janka Kralja, Vladimira Kukeca, Nevenku Knok, Zorana Sveteca i Ivana Čehoka, stoji u presudi.
Na početku svog svjedočenja, Čehok se osvrnuo na početke POS-a na lokaciji V. Novaka.
- Već 2008. godine uvrštene su u program POS-a, na inicijativu FIMA-e, nekretnine na lokaciji Vilka Novaka gdje je Grad Varaždin imao u vlasništvu određene parcele. Stoga se krenulo u okrupnjavanje radi POS izgradnje za koju treba veliko zemljište. Naime, smatram da svakako nije isplativo kretati u izgradnju POS stanova na zemljištu na kojem se ne može napraviti barem 300 do 400 stanova, naglasio je tijekom svjedočenja Čehok objašnjavajući zašto se Grad Varaždin odlučio kupiti zemljište u Ulici V. Novaka od Ekos Holdinga, odnosno VIS-a.
Sukladno tome, kako je napomenuo, Grad Varaždin je kupio 2010. godine od FIMA-e 1.500 kvadrata po cijeni od 146 eura po kvadratu, i to za izgradnju ceste. Godinu dana prije toga, međutim, EKOS Holding i VIS/T7 Grupa javili su se na natječaj APN-a, kojem su dali svoju ponudu za prodaju zemljišta na lokaciji V. Novaka.
- Gradsko je vijeće 2010. godine donijelo Plan aktivnosti na izgradnji POS stanova za deset godina, kojim je obuhvaćena i lokacija V. Novaka. U to vrijem postojala je lista od oko 700 osoba i još 100 osoba na dopunskoj list koji su bile zainteresirane za POS stanove, ukazao je Čehok.

Čehok protiv Podolnjaka

APN je, kako je napomenuo, ustupio JUGS-u ponudu EKOS Holdinga i VIS-a, ali bez cijene.
- Nakon donošenja Plana aktivnosti, Gradsko vijeće započelo je razgovarati o cijeni za otkup zemljišta. Radi toga, osnovana je povjerenstvo Gradskog vijeća. Iako je već postojala procjena vrijednosti zemljišta, upravo je na inzistiranje Gradskog vijeća u studenom 2010. napravljena nova od strane Dragutina Matoteka, koji je kvadrat procijenio na 150 eura, ukoliko se plati odmah. Povjerenstvo je, međutim, dogovorilo 129 eura, što mi je bilo logično jer smo za zemljište za cestu FIMA-i, koje nije bilo građevinsko, platili 147 eura, naglasio je Čehok, napominjući da je za obročnu otplatu utvrđena cijena od 149 eura, a da se odmah po potpisivanju Sporazuma pristupilo izradi Urbanističkog rješenja za prostor V. Novaka.
APN je JUGS, kako je dodao, obavijestio da je osigurao novac za infrastrukturu, ali su pravne službe JUGS-a i Grad Varaždina protumačile da je taj novac moguće iskoristiti i za kupnju zemljišta za gradnju infrastrukture.
- Temeljem toga smatram da se za plaćanje prve rate kupoprodajne cijene moglo koristiti sredstva od države, rekao je Čehok, dodavši da bi se novac za prve dvije rate osigurao prodajom dijela zemljišta u V. Novaka Varaždinskoj biskupiji za crkvu i Caritas, ali se to nije dogodilo jer je u lipnju 2011. uhićen, nakon čega je Grad za tu svrhu ustupio zemljište na Banfici, koje nije za to primjereno.
Gradonačelnik se tijekom svjedočenja osvrnuo i na model POS stanogradnje, pri čemu je ustvrdio da nakon 15 godina kupac stana plaća lokalnoj samoupravu trošak zemljišta i infrastrukture, a taj novac se usmjeruje na novi POS.
- Kupac, koji odmah plaća stan, odmah plaća i zemljište, pa su se tako od ranije izgrađenih POS stanova namaknula sredstva za daljnje financiranje kupnje zemljišta i izgradnju POS stanova. JUGS je tako svake godine dobio dva do tri milijuna kuna, tako da je od toga mogao kupiti zemljište bez pomoći Grada, rekao je Čehok, dodavši da je Grad Varaždin za izgradnju POS stanova u Jalkovečkoj osigurao oko 30 milijuna kuna za infrastrukturu i otkupa zemljišta od APN-a, a tako bi bilo i u V. Novaka.
Odbacujući navode svjedoka Roberta Podolnjaka, koji je tvrdio da Sporazum u vezi zemljišta u V. Novaka ne odgovara onome što je prezentirano vijećnicima prilikom donošenja odluke iz siječnja 2011., Čehok je pitao zašto je sporna cijena od 129 eura za građevinsko zemljište, a nije 146 eura, koliko je FIMA-i plaćeno radi izgradnje ceste. Posebno je naglasio da kod POS stanogradnje ne može nastati šteta ni za Grad ni za JUGS, budući da se stanovi prodaju mladim i kreditno sposobnim obiteljima, a šteta bi jedino mogla nastati kad bi trošak zemljišta i infrastrukture, koji plaća Grad, bio veći od cijene zemljišta i infrastrukture koju plaćaju te obitelji, što nikad nije bilo.

Uvid tek u izreku!?

Osim svjedočenja Čehoka i drugih svjedoka, prilikom donošenja presude, sutkinja varaždinskog Trgovačkog suda uzela je u obzir i optužnicu USKOK-a, kao i nepravomoćnu presudu zagrebačkog Županijskog suda, ali samo u izreku, bez obrazloženja!? U njoj su Čehok i Patafta tu oslobođeni za sklapanje posla u vezi zbrinjavanja bala, a Hrvoje Vojvoda oslobođen je od optužbi povezanih s kupoprodajom zemljišta u Ulici V. Novaka. Međutim, Čehok i Patafta proglašeni su krivim zbog zamjene zemljišta u Jakovcu i Brezju jer je bi tu Grad Varaždin bio oštećen, a to se isto dogodilo i u vezi kupoprodaje zemljišta za POS gradnju na Banfici, posla koji je prethodio kupnji u Ul. V. Novaka.
- Čehok i Patafta krivi su jer su od kolovoza 2008. do lipnja 2011., u namjeri stjecanja znatne nepripadne materijalne dobiti za T7 VIS i T7 grupu na štetu Grada Varaždina i JUGS-a, a pogodujući tim društvima... Tako je dogovoreno da će u plan izgradnje stambenih objekata po POS programu biti unijeta zemljišta u vlasništvu VIS-a na lokaciji Banfica te da će biti kupljene od strane Grada Varaždina i JUGS-a po cijeni većoj od tržišne, stoji u presudi zagrebačkog Županijskog suda u kojoj se dalje navodi da je nakon tog dogovora članica uprave VIS-a zatražila od Antuna Možine izradu elaborata u kojem će biti cijena kvadrata zemljišta od 200 eura.
Time je tu Županijski sud stao uz USKOK koji u optužnici navodi da je, primjerice, Čehok znao da je cijena zemljišta na Banfici od 200 eura previsoka. No, nije se složio s USKOK-om da su VIS i Ekos uvjetovali povlačenje svojih tužbi “dogovaranjem štetnih ugovorenih obveza na lokaciji V. Novaka”.
- Tako je dogovoreno da će se kupiti zemljišta na lokaciji V. Novaka, ali preduvjet je da T7 VIS i VIS povuku tužbe u vezi kupoprodaje zemljišta na lokaciji Banfica I. i II., navodi se u optužnici u vezi nekretnina koje Grad Varaždin nije u cijelosti platio VIS-u, već samo oko pet milijuna kuna.
Prilikom dogovaranja o kupoprodaji zemljišta za POS, prema optužnici, Čehok je umanjio značaj upozorenja da nisu osigurana sredstva za to, kao i da ne postoji potreba za toliko POS stanova.
- Na Gradskom vijeću Čehok je ipak prezentirao potrebu kupnje nekretnina u Ulici V. Novaka, a vijećnici su u uvjerenju da je to u interesu Grada Varaždina donijeli Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu rješavanja imovinsko pravnih pitanja, stoji u optužnici te napominje da je Čehok rekao kako je Banficu za POS predložio tadašnji ravnatelj JUGS-a Vladimir Kukec, koji je Čehoka upozorio i da je cijena od 200 eura previsoka.
- Čehok je u obrani rekao da je u svibnju 2010. dogovorena Banfica, a Gradsko vijeće je o tome odlučivalo sedam mjeseci kasnije, ukazuje se u optužnici u vezi VIS-og zemljišta uz Bombellesovu cestu i kod tamošnje crkve, koja nisu plaćena u cijelosti pa se Gradu prijetilo tužbom.

USKOK i svjedoci

Kako bi potkrijepio svoje tvrdnje, USKOK u optužnici ukazuje na dopis nadležnog ministarstva od 30. lipnja 2010. u kojem stoji da se državnim novcem ne može kupovati zemljište za POS, a ukazuje i na izjave više svjedoka.
Tako je Vlado Vlašić rekao da je na sjednici Gradskog vijeća, kada se odlučivalo o ulasku u POS u V. Novaka, Čehok uvjeravao svakog vijećnika osobno da je to potrebno, iako su svi tada bili svjesni da se radi o visokoj cijeni.
- Ponašanje Čehoka bilo je potpuno nenormalno i bilo je strašno vidjeti da gradonačelnik tako utječe na odluke, ustvrdio je Vlašić.
Navodi se i izjava vijećnice Natalije Martinčević sa sjednice Gradskog vijeća od 22. prosinca 2010., koja je ukazivala da nema potrebe za fazu II. u V. Novaka, odnosno da je 700 ljudi na listi iz nekog drugog vremena, kao i da je pala cijena stanova kojih se na tržištu može dobiti i po 900 eura.
Da se radio pritisak, ustvrdio je i Miljenko Vitković, bivši član Upravnog vijeća JUGS-a, koji se prisjetio da je Čehok govorio da će novac za V. Novaka dijelom doći od države, dijelom od prodaje stanova, a spominjao se i kredit.
- T7 je iskoristio situaciju na Banfici da uvjetuje otkup zemljišta na lokaciji V. Novaka, a Upravnom vijeću je ravnatelj Kukec prezentirao da bi za Grad, ukoliko se ne kupi spomenuto zemljište te nastavi tužba VIS-a radi isplate Banfice, nastupila šteta od oko pet milijuna eura, rekao je Vitković.
U optužnici je i svjedočenje Vladimira Kukeca. Bivši ravnatelj JUGS-a ustvrdio je da je kupoprodaja nekretnina u V. Novaka dogovarana na sastancima u Ekos Holdingu na kojima su, uz njega, bili Ivan Čehok, Hrvoje Vojvoda, Davor Patafta, Zlatko Horvat i Ratko Maček.
- Vojvoda je podijelio zadatke i uloge okupljenima. Ja sam trebao pripremiti materijale za Gradsko vijeće, Čehok osigurati i dogovoriti iznos iz državnog proračuna, a Ratko Maček dogovoriti razgovore s ministrima i premijerkom, rekao je bivši ravnatelj JUGS-a pred USKOK-om, dodavši da je to bio rezultat prethodnih dogovora Čehoka, Patafte i Vojvode.

Dvojbena obrazloženja

Razumljivo, Grad i JUGS predlagali su Trgovačkom sudu prekid postupka do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka, ali je sutkinja zauzela stav prema kojem “ishod kaznenog postupka ne utječe na odluku u ovoj pravnoj stvari”, budući da nisu optuženi niti EKOS niti njegove odgovorne osobe, već suvlasnik.
-Čak i kad bi H. Vojvoda bio osuđen za djelo koje mu se stavlja na teret, Sporazum ne bi bio ništetan, već eventualno pobojan zbog prekomjernog oštećenja, time da pravo da se zahtjeva poništaj prestaje godinu dana od sklapanja, navodi sud.
Nadalje, sutkinja je zaključila da se nije prekršio ni Zakona o proračunu jer Grad spornim Sporazumom “nije sklopio ugovor o zaduživanju, budući da nije uzeo kredit niti zajam niti je izdao vrijednosne papire, već je preuzeo obveze na teret proračuna”!?
Također se navodi da nije dokazano da bi Sporazum bio protivan moralu društva, a da “eventualno nemoralno postupanje odgovornih osoba parničnih stranaka ugovor ne čini ništavim”.
- Grad i JUGS samo paušalno tvrde da je odlučujuća pobuda za sporni Sporazum bilo njegovo sklapanje po nezakonito utvrđenoj cijeni, a s ciljem zarade na enormnoj razlici između realne, tržišne vrijednosti i kupoprodajne cijene... Za navedeno ne nude nikakve dokaze, a osim toga, navedene tvrdnje su u suprotnosti s provedenim dokazima, odnosno u suprotnosti s iskazima Ivana Čehoka, Nevenke Knok i Vladimira Kukeca, ukazuje sutkinja.
Nakon ovakvih, dvojbenih obrazloženja, postavlja se niz pitanja. Npr. jesu li svjedoci mijenjali iskaze, je li moguće zauzeti stav bez uvida u presudu Županijskog suda s obrazloženjem, koji odvjetnici su bili protiv podnošenja žalbe...

Troškovi odvjetnika - 4,5 mil. kuna

Gotovo 4,5 milijuna kuna stajali su samo troškovi odvjetnika u petogodišnjem sporu vrijednosti 14,4 milijuna kuna, koji na varaždinskom Trgovačkim sudu vodio Ekos Holding protiv Grada Varaždina i Javne ustanove Gradski stanovi. Troškovi gradskog odvjetnika Grad Varaždina iznosili su ukupno 1,6 milijuna kuna, pri čemu je svako do desetak zastupanja pred sudom naplatio 92.312 kuna, koliko su stajali i pojedini podnesci, kao i tužba. Istovremeno, odvjetnik Ekos Holdinga je za svako zastupanje po ročištu zaračunao 163 tisuće kuna, dok je šest pismenih podnesaka stajalo od 83 tisuće do 163 tisuće kuna. Doda li se tome i PDV od 550 tisuća kuna, ukupno je su troškovi odvjetnika Ekos Holdinga iznosili čak 2,8 milijuna kuna.
Gotovo 4,5 milijuna kuna stajali su samo troškovi odvjetnika u petogodišnjem sporu vrijednosti 14,4 milijuna kuna, koji na varaždinskom Trgovačkim sudu vodio Ekos Holding protiv Grada Varaždina i Javne ustanove Gradski stanovi.
Troškovi gradskog odvjetnika Grad Varaždina iznosili su ukupno 1,6 milijuna kuna, pri čemu je svako do desetak zastupanja pred sudom naplatio 92.312 kuna, koliko su stajali i pojedini podnesci, kao i tužba. Istovremeno, odvjetnik Ekos Holdinga je za svako zastupanje po ročištu zaračunao 163 tisuće kuna, dok je šest pismenih podnesaka stajalo od 83 tisuće do 163 tisuće kuna. Doda li se tome i PDV od 550 tisuća kuna, ukupno je su troškovi odvjetnika Ekos Holdinga iznosili čak 2,8 milijuna kuna.

Za zemljišta - nekretine?

Grad Varaždin suočen je s mogućom ovrhom Ekos Holdinga od oko 30 milijuna kuna, ali to nije ni izdaleka sve što prijeti varaždinskoj gradskoj blagajni samo zbog kupoprodaje nekretnina za POS te sporova koji su uslijedili. Naime, također zbog neplaćanja nekretnina u V. Novaka, oko 33 milijuna kuna „težak“ spor protiv Grada Varaždina vode i Prvi faktor te VIS, a slijednik potonjeg poduzeća, T&H Invest, vodi još i sporove zbog neplaćanja nekretnina na Banfici, čija glavnica iznosi, kao što smo pisali, oko 28 milijuna kuna, a dodaju li se kamate, mogao bi doći i blizu 50 milijuna kuna! Dakle, ukupno je riječ o iznosu većem od 100 milijuna kuna, pri čemu gotovo polovica iznosa otpada na sporove u vezi zemljišta na Banfici, kojih zapravo ne bi trebalo ni biti, ukoliko su točni navodi da je kupnja nekretnina u V. Novaka bila uvjet povlačenja tih tužbi...Kako bilo, i bez toga bilo bi riječ o velikom iznosu novca kojeg gradska blagajna nema. Stoga gradonačelnik kao rješenje vidi žurno prihvaćanje Ekosove ponude da mu se isplati pravomoćno dosuđen iznos umanjen za pet milijuna kuna, a s druge strane najavljuje izdavanje obveznica za namirenje ostalih (izglednih) potraživanja. Međutim, HDZ, kao koalicijski partner, misli da bi se trebao dobiti i veći „popust“, odnosno nije sklon tolikom zaduženju i poručuje neka se slobodno pusti ovrha. No, ukoliko se ne dogovori zaduženje, kao rješenje pojavljuje se i ustupanje vrijednih gradskih nekretnina za dug...