Javna tribina o gospodarenju otpadom: "Odvajanje bi moglo biti i bolje; zasad smo na 57% MKO-a"

MGA | 12.12.2023. u 14:35h | Objavljeno u Aktualno

- Varaždince, vezano za gospodarenje otpadom, najviše zanima cijena javne usluge odvoza otpada, a što se tiče rezultata odvajanja biootpada i reciklabilnog od miješanog otpada, oni su dobri, ali bi mogli biti i bolji - rečeno je na današnjoj javnoj tribini o gospodarenju otpadom koju je Grad Varaždin, prema zakonu, dužan organizirati jednom godišnje.

Na tribini, održanoj u dvorani Javne vatrogasne postrojbe Varaždin, zamjenik direktora varaždinske Čistoće Saša Avirović govorio je o zakonodavnoj podlozi gospodarenja otpadom, cijenama javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, prikupljenim količinama i vrstama otpada te građevinama u funkciji gospodarenja otpadom, a to su sortirnica, reciklažna dvorišta i pretovarna stanica te o polupodzemnim spremnicima koji su se počeli ugrađivati na području Varaždina. 

Krešimir Sever, voditelj Komunalnog redarstva Grada Varaždina, rekao je da na javnoj tribini građani mogu saznati više detalja o aktualnim temama vezano za gospodarenje otpadom te da svi imaju priliku dobiti informacije iz prve ruke od ljudi koji vode Čistoću.

- Želimo dati težište na razvrstavanje otpada i u tom smislu što bolje informirati građane. Polupodzemni spremnici bi također trebali unaprijediti uslugu prikupljanja komunalnog otpada - rekao je Sever, dok je Avirović napomenuo da se nada kako će polupodzemni spremnici dodatno motivirati građane na pedantnije razvrstavanje otpada.

- Što se tiče rezultata za prošlu godinu, nisam prezadovoljan. Miješani komunalni otpad je trenutačno na 57 posto, kad je riječ o ukupnom području na kojem obavljamo javnu uslugu prikupljanja otpada, dok je područje Varaždina nešto bolje, oko 53 posto, ali mogli bismo i bolje. Mogli bismo prikupiti više reciklata, a manje MKO-a, svi si moramo dati više truda kako bi rezultati bili značajno bolji, nadam se da će kroz novu infrastrukturu građani biti više motivirani za odvajanje - rekao je Avirović napomenuvši da primjerice čakovečka komunalna tvrtka na puno manji broj korisnika prikupi daleko više biootpada od varaždinske Čistoće na svom području. 

Također je rekao da je dosta loše recikliranje testila, koji se još uvijek u velikoj mjeri ostavlja pored kontejnera umjesto da se vozi na reciklažna dvorišta.