ITU MEHANIZAM Konačno potpisan sporazum o provedbi ulaganja na Urbanom području Varaždin

VV | 8.12.2023. u 13:45h | Objavljeno u Aktualno

Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj jučer je u sklopu Dana regionalnog razvoja i EU fondova, koji se u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU održavaju u Šibeniku, potpisao i svečano preuzeo Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027.

Sklopljeni Sporazum glavni je preduvjet za početak provedbe ITU mehanizma na području Urbanog područja Varaždin, čime je Grad Varaždin dobio na raspolaganje 22 milijuna eura bespovratnih sredstava. Tim će se sredstvima kroz ITU mehanizam, putem izravne dodjele, financirati četiri strateška projekta koja će se provoditi na području Grada Varaždina i šireg Urbanog područja Varaždin.

2.jpg

Četiri strateška projekta u Varaždinu

Iznos bespovratnih sredstava iskoristit će se za financiranje projekata koji obuhvaćaju obnovu zapuštene zgrade nekadašnjeg kina „DOM“ u Kukuljevićevoj ulici u Varaždinu te njegovu prenamjenu u Centar kreativnih i kulturnih industrija, obnovu Varaždinske kuće smještene u Gajevoj ulici u Varaždinu te obnovu Sinagoge u Varaždinu i njezino programsko povezivanje u zajedničku turističku ponudu.

Nadalje, planirana je izgradnja modernog objekta u samom središtu Grada Varaždina u kojemu će se uspostaviti Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji. Bit će to prva poduzetnička infrastruktura u Republici Hrvatskoj koja će sustavno provoditi programe za predinkubaciju te će na taj način poticati brži rast poduzetništva i povećanja investicija i zaposlenosti unutar područja pametne industrije na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Ulaganja u zelena mjesta rekreacije i održivi turizam

Također, planirano je ulaganje u zelena mjesta rekreacije i aktivni održivi turizam s aktivnostima usmjerenima na razvijanje resursa javnog turizma i turističkih usluga šireg Urbanog područja Varaždin, što obuhvaća razvoj integrirane vodene i zemljane atrakcijske osnove uz aktivnosti zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti te neizostavnu promociju Urbanog područja Varaždin.

Svi strateški projekti koji se planiraju financirati putem ITU mehanizma na Urbanom području Varaždin imaju pozitivan integrirajući i razvojni utjecaj na svih 15 jedinica lokalne samouprave u obuhvatu Urbanog području Varaždin, ali i šire. 

Grad Varaždin, kao grad središte Urbanog područja Varaždin, po potpisu ovog Sporazuma aktivno nastavlja s aktivnostima vezanima uz provedbu ITU mehanizma na Urbanom području Varaždin te očekuje da će nadležno Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU prve pozive za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava, za financiranje gore navedenih strateških projekata, objaviti u prvom kvartalu 2024. godine.

6.jpeg

5.jpg