Prošle godine bespovratne subvencije dobilo je 66 poduzetnika i obrtnika Foto: VV arhiva

I ove godine poduzetnicima i obrtnicima 700.000 kuna iz Poduzetničkog fonda Grada Varaždina

Varaždinske vijesti | 16.9.2018. u 12:00h | Objavljeno u Aktualno

Grad Varaždin i u 2018. godini nastavlja s projektom "Poduzetnički fond Grada Varaždina" putem kojeg Grad pomaže obrtnicima i poduzetnicima kroz bespovratne financijske potpore. Za tu namjenu u gradskom su proračunu osigurana sredstva od 700.000 kn, pri čemu najmanji iznos potpore iznosi 8.000 kuna, a najveći 15.000 kuna.

Bespovratne potpore poduzetnicima i obrtnicima Grad dodjeljuje za:

- ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, razne dozvole, projektno tehnološka dokumentacija i slično),
- uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),
- nabavku opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva,
- izradu poslovnog plana, bankarske usluge za obradu kredita, troškove uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
- izradu web stranice te tiskanje promotivnih materijala,
- dopunsku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje,
- sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima, sudjelovanje na radionicama i seminarima o edukaciji za pripremu projekata.

U 2017. godini od ukupno 118 podnositelja prijave, njih 66 je zadovoljilo sve kriterije za dodjelu bespovratnih sredstava te su im dodijeljena sredstva u iznosu od 700.000 kn.

Javni poziv za projekt „Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2018. godini“ objavljen je na internetskoj stranici Grada Varaždina
(http://varazdin.hr/javni-pozivi/javni-poziv-projekt-poduzetnicki-fond-grada-varazdina-2018-7146/) i otvoren je do 28. rujna 2018. godine.