HUP: Treba spasiti gospodarstvo, trebamo žurne otpise, a ne odgode!

vv / hup | 25.3.2020. u 08:00h | Objavljeno u Aktualno

- Za vrijeme trajanja ograničenja kretanja radi koronavirusne bolesti, treba svakom poslodavcu - koji je time pogođen - osigurati što veći bespovratni grant za plaće i poslovanje, otpisati sve obaveze (parafiskalni nameti, koncesije, komunalne obaveze, članarine…), a sve ono što se ne uspije otpisati - treba se odgoditi, uključujući i sve obveze nastale u prethodnom vremenu, odnosno reprogramirati sve s počekom od minimalno tri mjeseca (koliko očekujemo da će karantena trajati) do 15, 24 mjeseca te osigurati svim poslodavcima pristup likvidnim sredstvima iz EU fondova, HAMG BICRO, HBOR-a i komercijalnih banaka za trenutno, a naročito za vrijeme nakon karantene-  izjavio je glavni direktor HUP-a Davor Majetić, naglašavajući da trebamo spasiti gospodarstvo, odnosno da trebamo hitne otpise.

Sukladno prijedlozima članstva, HUP navodi 13 prioritetnih mjera za pomoć gospodarstvu o kojima se vode pregovori s Vladom RH, resornim ministarstvima i jedinicama lokalne samouprave (JLS).

1. 3. ožujka predložili smo Vladi mjeru za očuvanje radnih mjesta kojom bi se isplaćivala potpora za skraćivanje radnog vremena kao razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radnik ne radi,

2. Za vrijeme poslovne neaktivnosti poslodavci ne mogu plaćati doprinose i poreze s odgodom, država mora otpisati sva davanja.

3. Nužna je obustava plaćanja svih obveznih članarina i naknada za vrijeme trajanja poslovne neaktivnosti i suzbijanja korona virusa

4.Otpis plaćanja prema JLS-ima: doprinosa, naknada i parafiskalnih nameta: spomeničke rente, komunalne naknade, vodne naknade, naknade za korištenje ljetne terase, takse na tvrtku, i druge obvezne namete

5. Ukidanje svih ostalih poreza i naknada za koncesije (ne odgoda!), za vrijeme trajanja krize.

6. Smanjenje stope poreza na dobit i odgoda plaćanja predujma poreza na dobit

7. Ukidanje obveze obračuna plaće/propisane godišnje osnovice za direktore

8. Uvesti obvezu plaćanja PDV-a po naplaćenoj realizaciji, i to počevši s razdobljem od 01.03. 2020. za isporuke koje su uslijedile nakon 01.03.2020.godine

9. Obustava ovrhe za porezna davanja za vrijeme izvanrednog stanja, odnosno povlačenje ovrha za prisilnu naplatu poreza koje su aktivirane nakon 01. ožujka 2020.g

10. Reprogramiranje i refinanciranje kredita

11. Osiguravanje međunarodnog protoka roba

12. Proglašenje više sile

13. Odgoda rokova predavanja izvještaja, obrazaca i završnih računa uslijed poteškoća uzrokovanih pandemijom