HNS protiv ukidanja mjesnih odbora u Varaždinu

VV | 13.6.2023. u 11:58h | Objavljeno u Aktualno

- S obzirom da gradonačelnik i njegova administracije nisu napravili ništa oko raspisivanja izbora za Vijeća mjesnih odbora te na sva glasnija naklapanja oko ukidanja Mjesnih odbora u Gradu Varaždinu, HNS je odlučno protiv takve ideje - javljaju iz HNS-a, a u nastavku prenosimo njihovo medijsko priopćenje u cijelosti.

"Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a mandat im traje 4 godine. Posljednji izbori za vijeća mjesnih odbora u Varaždinu su održani 5. svibnja 2019. godine. To bi značilo da, s obzirom da nisu raspisani novi izbori, a niti je objavljena odluka od strane Gradonačelnika, vijeća mjesnih odbora u Gradu Varaždinu više ne postoje.

Mjesna samouprava definirana je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), a istim je propisano osnivanje mjesnih odbora, obavljanje poslova tijela mjesnih odbora, njihov izbor i dr.

Između ostalog, ova gradska administracija povećala je ukupan broj mjesnih odbora. Na sjednici održanoj 30. studenoga 2022. godine Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Varaždina kojom je osnovan novi 8. mjesni odbor Varaždin i na kojoj su smanjeni brojevi članova Vijeća mjesnih obora. Stoga nas duboko čude kuloarske priče kako se gradonačelnik i njegov zamjenik spremaju ukinuti mjesne odbore. Argumenti kako mjesni odbori ništa ne rade i koštaju puno su neki od argumenata koji se spominju, ali rad mjesnih odbora je zabilježen na web stranicama Grada, a sami izbori neće koštati puno više od kazni koje je grad platio, primjerice za neuspjele natječaje.

Iako postoje različita mišljenja o važnosti mjesnih odbora, postoji nekoliko razloga zašto ih ne bi trebalo ukinuti:

1. Lokalna participacija: Mjesni odbori omogućuju građanima da sudjeluju u odlučivanju o pitanjima koja se odnose na njihovo neposredno okruženje. Ukidanje mjesnih odbora moglo bi rezultirati manjim stupnjem participacije građana u lokalnoj upravi, što bi moglo dovesti do manje transparentnosti i manje predstavljanja njihovih interesa.

2. Povećanje demokracije: Mjesni odbori predstavljaju oblik temeljne demokracije, gdje se odluke donose na razini zajednice. Održavanje mjesnih odbora osigurava da građani imaju priliku izražavati svoje stavove, sudjelovati u raspravama i utjecati na odluke koje se tiču njihovog lokalnog područja.

3. Lokalna prednost: Mjesni odbori imaju neposredan uvid u potrebe i probleme svojih lokalnih zajednica. Oni su bolje pozicionirani da identificiraju prioritete, predlože projekte i surađuju s gradskim vlastima kako bi se riješili lokalni problemi. Uklanjanje mjesnih odbora moglo bi dovesti do gubitka ovog lokalnog znanja i izazvati manje učinkovito upravljanje na lokalnoj razini.

4. Povezivanje zajednice: Mjesni odbori igraju ulogu u povezivanju zajednice, potičući suradnju i međusobno povezivanje građana. Kroz aktivnosti i projekte koje organiziraju, mjesni odbori mogu unaprijediti socijalnu koheziju i jačati osjećaj pripadnosti lokalnoj zajednici.

5. Brza reakcija na lokalne potrebe: Mjesni odbori mogu brzo reagirati na hitne potrebe lokalne zajednice. Budući da su blizu stanovnicima i imaju direktnu vezu s gradskim vlastima, mogu brže prepoznati probleme i predložiti rješenja, umjesto da se sve odluke donose na višim razinama koje zahtijevaju dulje vrijeme za provedbu.

Ono što mi predlažemo vladajućima, ukoliko smatraju kako izboru koštaju previše, izmjene odredbe o broju članova biračkih odbora, pa neka se promjeni i sam broj biračkih odbora ako gradonačelnik smatra da je to potrebno. Neka gradonačelnik stavi na javno savjetovanje Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina, sigurni smo kako će dobiti mnogo dobrih prijedloga.

U mnogim općinama i gradovima postoje pozitivni primjeri koji pokazuju kako mjesni odbori mogu uspješno surađivati s građanima i vlašću te aktivno raditi na poboljšanju kvalitete života. Imamo takve primjere i u Varaždinu, samo treba čitati što piše na web stranicama Grada. Kroz transparentnost, participaciju i suradnju, mjesni odbori mogu postići, štoviše neki već i postižu, pozitivne promjene na gradskoj razini."

Označeno u