HDZ Kućan Gornji: Ne želimo nova postrojenja za obradu i sakupljanje smeća na našem području

V.M./Varaždinske vijesti | 20.1.2016. u 10:04h | Objavljeno u Aktualno

Vijećnici Mjesnog odbora Kućan Gornji iz redova HDZ-a poslali su Gradu Varaždinu prigovor na Izmjene i dopune Generalističkog urbanističkog plana o čemu se posljednjih mjesec dana vodila javna rasprava. 

Kako ističu, iz Izmjena i dopuna GUP-a razvidno je da će se na području koje graniči s naseljima Gornji Kućan, Donji Kućan i Kućan Marof, uz već postojeći MBO, poslovanje omogućiti i novim subjektima koji se bave sakupljanjem i obradom otpada. 

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti: 

Prigovor na Generalni urbanistički plan Grada Varaždina III. izmjene i dopune, nacrt prijedloga za javnu raspravu, Knjiga I. – osnovni dio plana

U prosincu 2015. godine na internetskim stranicama Grada Varaždina objavljen je Generalni urbanistički plan Grada Varaždina, III. izmjene i dopune, nacrt prijedloga za javnu raspravu, Knjiga I. – osnovni plan (u daljnjem tekstu: GUP) kojeg je izradilo društvo Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. u prosincu 2015. Godine.

Pod podnaslovom Komunalno servisna namjena (stranica 8. GUP-a) u točki 1.1.5.2 navedeno je „Na lokaciji Brezje će se izvršiti sanacija privremenog odlagališta baliranog otpada. Postojeće postrojenje za mehaničko – biološku obradu će nastaviti s radom na postojećoj lokaciji.“

Nadalje, u novoj točki 1.1.5.4 pod podnaslovom Gospodarska komunalna namjena – GK navodi se „U ovoj zoni mogu se graditi prostori namijenjeni za preseljenje postojećih tvrtki što se u Varaždinu bave sakupljanjem i obradom otpada na način da mogu gospodariti vrstama i količinama otpada koje sada imaju navedene u Dozvolama za gospodarenjem otpadom izdanim od strane Upravnog dojela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije, s time da njihovi kapaciteti na novoj lokaciji mogu biti uvećani za maksimalno 30% u odnosu na sadašnje.“

Prema tome, razvidno je kako je područje koje graniči s naseljima Gornji Kućan, Donji Kućan i Kućan Marof ponovno predviđeno za izmještanje trgovačkim društava koje se u Gradu Varaždinu bave sakupljanjem i obradom otpada. Prema tome, nacrtom GUP-a omogućava se trgovačkim društvima koje se u Gradu Varaždinu bave sakupljanjem i obradom otpada (primjerice trgovačko društvo Univerzal d.o.o.) da na predmetno područje izmjeste svoja postrojenja za sakupljanje i obradu otpada, pa postoji bojazan da uz već postojeće pravne subjekte (MBO postrojenje) koji se nalaze na predmetnom područje na isto svoje poslovanje započnu i novi pravni subjekti koji se bave sakupljanjem i obradom otpada.

Zbog svega navedenog, građani grada Varaždina s područja Gornjeg Kućana, Donjeg Kućana i Kućan Marofa protive se točki 1.1.5.4 nacrta GUP-a. Smatramo kako bi otvaranjem novih pogona za sakupljanje i obradu otpada na predmetnom području dodatno pogoršalo već ionako otežan život na navedenom području pogotovo imajući u vidu odredbe pozitivnih propisa o zaštiti zdravlja ljudi, okoliša i prirode.

Stoga, vijećnici Mjesnog odbora iz redova HDZ-a traže hitnu izmjenu navedene točke nacrta, imajući u vidu zdravlje i život ljudi na području Gornjeg i Donjeg Kućana te Kućan Marofa.

Vijećnik MO Gornji Kućan Goran Bobek

Predsjednik Damir Habijan, dipl.iur.

Vezana vijest: Mještani Brezja ne žele nove tvrtke s otpadom uz MBO