Grad Varaždin raspisao natječaj iz područja kulture, odgoja i obrazovanja, socijale i zdravstva

MGA/VV | 27.12.2019. u 19:22h | Objavljeno u Aktualno

Grad Varaždin raspisao je 27. prosinca Javni poziv za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za javne potrebe u odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi i zdravstvu i kulturi za Grad Varaždin u 2020. godini.

Javni poziv otvoren je do 27. siječnja 2020. godine, a na njega se mogu prijaviti udruge te za područje kulture i samostalni umjetnici koji zadovoljavaju kriterije poziva. Svaka udruga može se javiti samo jednom prijavom za područje za koje je registrirana.

Ukupni iznos svih planiranih javnih poziva za udruge u 2020. godini iznosi 2,5 milijuna kuna, dok je ukupna vrijednost ovog javnog poziva 1,5 milijuna kuna prema područjima:

· socijalna skrb i zdravstvo: 660.000 kuna

· odgoj i obrazovanje: 90.000 kuna

· kultura: 760.000 kuna

Godišnji plan javnih poziva Grada Varaždina za 2020. godinu može se naći na sljedećoj web stranici:

https://varazdin.hr/upload/2019/12/godisnji_plan_javnih_poziva_za_financiranje_progra_5e05d3fb9e21e.pdf

Javni poziv za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za javne potrebe u odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi i zdravstvu i kulturi za Grad Varaždin u 2020. godini nalaze se na web stranici:

https://varazdin.hr/javni-pozivi/javni-poziv-prijavu-projekta-programa-udruga-i-ostalih-neprofitnih-organizacija-javne-potrebe-odgoju-8061/