FOTO Puštena u promet cesta koja prolazi kroz bale otpada u Brezju Foto: Martin Novosel

FOTO Puštena u promet cesta koja prolazi kroz bale otpada u Brezju

| 3.8.2022. u 12:07h | Objavljeno u Aktualno

Danas je u Varaždinu održana završna konferencija projekta “Izgradnja prometnica i odvodnje u Gospodarskoj zoni Brezje”. Cilj projekta je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti osnovne zajedničke i zelene infrastrukture u Gospodarskoj zoni Brezje izgradnjom prometnica, odvodnje i zelene infrastrukture u dijelu Zone istočno od državne ceste DC 2, čime bi se privukli novi investitori i stvorile mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

- Ovo nije samo 1500 i nešto metara asfalta, ovo je najmodernija prometnica u Varaždinu koja ima sa svake strane i zelene površine te biciklističke staze, a ima zasađeno 150 drveća lipe da se ozeleni ova prometnica. Ova prometnica će biti žila kucavica sljedećih 10-ak godina gospodarskog života Varaždina. U ovoj prometnici se nalazi vodovod, odvodnja, kanalizacija, a ujedno i elektronska i komunkacijska infrastruktura, koridori za HEP i javna rasvjeta. Zahvaljujem se projektantima iz tvrtke LABOS koji su ovo isprojektirali te tvrtci Studio Nexar koji su obavili nadzor nad radovima - rekao je gradonačelnik Varaždina, Neven Bosilj.

Prometnica_u_Brezju_9.jpg

Neven Bosilj, gradonačelnik Varaždina

Izgrađena je južna prometnica, duljine 366 m, širina kolnika 7 m s obostranim pješačko-biciklističkim stazama širine svaka 3 m od kolnika koje su razdvojene zelenim pojasom širine 3 m, sjeverna prometnica 1, duljine 1.047 m, širine kolnika 7 m s obostranom pješačko-biciklističkom stazom, širine svaka 3 m od kolnika razdvojene zelenim pojasom širine 3 m, sjeverna prometnica 2, duljine 136 m, širina kolnika 7 m s obostranom pješačko-biciklističkom stazom, lijeva širine 2,25 m i desna širine 2,5 m, m od kolnika razdvojene zelenim pojasom širine 1,5 m te pješačko-biciklistička staza duljine 974 m. širina staze 5 m.

- Kao što je gradonačelnik istaknuo, projekt se realizira sredstvima Europske unije i Ministarstva gospodarstva koje sudjeluje u izgradnji poduzetničkih zona u Republici Hrvatskoj. Na zadnjem natječaju je 45 zona u Hrvatskoj ušla u ovaj projekt. Bitno je istaknuti da Ministarstvo gospodarstva podržava i prati projekte izgradnji gospodarskih i poduzetničkih zona u Hrvatskoj već od 2004. godine. Da bi se ovako složeni i skupi sustavi realizirali potrebne su subvencije i prijenosa zemljišta, potrebna je aktivna suradnja s Ministarstvom gospodarstva s bilo kojom jedinicom lokalne samouprave da bi se ostvarilo ono što je najbitnije, a to je otvaranje novih tvrtki i novih radnih mjesta koje su atraktivna za radnu snagu - rekao je Sani Ljubunčić, načelnik Sektora za potpore i poduzetničku infrastrukturu u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Prometnica_u_Brezju_13.jpg

Sani Ljubunčić

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 19 085 325 kuna, od čega su ukupno prihvatljivi troškovi 13 130 338,52 kuna, a EU je sufinancirala projekt s 6 879 808,71 kuna.

Grad Varaždin je kao korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog Fonda za regionalni razvoj sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona, „Izgradnja prometnica i odvodnje u Gospodarskoj zoni Brezje KK.03.1.2.03.0051", Dodatak br. 1. Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.1.2.03.0051, Izgradnja prometnica i odvodnje u Gospodarskoj zoni Brezje i Dodatak br. 2. Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.1.2.03.0051, Izgradnja prometnica i odvodnje u Gospodarskoj zoni Brezje.

Izvodači radova je bio NISKOGRADNJA HUĐEK. Uvođenje u posao izvođača bilo je 31. svibnja 2021. godine s rokom izvođenja radova u trajanju od 270 dana od dana uvođenja u posao odnosno do 25. veljače 2022, ali je rok produžen do 31. svibnja 2022. godine.

U sklopu projekta je posađeno 150 stabala lipa, uzgojenih u rasadniku, a posao je izvršila tvrtka AMBIJENTI d.o.o, koja će tijekom godine dana od dana primopredaje radova vršiti fito-sanitetsku njegu istih. Radovi su završeni 31. 5. 2022. godine.

Poslove vanjskog voditelja projekta obavljalo je trgovačko društvo LABOS d.o.o, Bojan Gorski, ovlašteni voditelj projekta.

Poslove nadzora obavljalo je trgovačko društvo STUDIO NEXAR d.o.o, ovlašteni inženjer Mario Herak.

Poslove izrade promotivnog materijala, totema te privremene i trajne ploče obavljalo je trgovačko društvo SEFIR d.o.o.

Reviziju projekta obavlja trgovačko društvo PARTNER REVIZIJA d.o.o.

Grad Varaždin uložio je i dodatna vlastita sredstva za izgradnju javne rasvjete i elektroničke komunikacijske infrastrukture.

A6MLW6~1.JPG CSZVKH~1.JPG 2RSGBZ~1.JPG

8MOE86~1.JPG