Dvije trećine gradova i općina nema utvrđena pravila za izvješćivanje o nepravilnostima u javnoj nabavi

VV | 20.9.2020. u 13:34h | Objavljeno u Aktualno

Čak 67 posto jedinica lokalne samouprave nema utvrđena pravila za izvješćivanje o nepravilnostima u javnoj nabavi, posebno ili kao dio usvojene politike sustava prijave nepravilnosti, jedan je od rezultata pilot programa "Poboljšanje etičkog upravljanja u lokalnoj samoupravi".

- Razina javne dostupnosti etičkog kodeksa iznosi samo 30 posto - ističe Robert Ravenšćak iz tvrtke Ravecon koja je, u suradnji s Vijećem Europe, proljetos provela pilot program na uzorku od dvadesetak jedinica hrvatske lokalne samouprave – općina i gradova među kojima su i Baška, Bjelovar, Crikvenica, Ivanić Grad, Kutina, Plitvička jezera, Feričanci, Fužine, Osijek, Pula, Rijeka, Kloštar Ivanić, Pitomača, Tribunj, Varaždin, Vrgorac...

- Lokalno izabrani predstavnici ne prolaze uvodni tečaj o svojim dužnostima i ulogama kao nositelji političkih dužnosti, uključujući smjernice i odredbe etičkog kodeksa, kao i zahtjeve za upis u Registar te objavu svih financijskih, obiteljskih ili drugih osobnih interesa tijekom političkog mandata - ističe Robert Ravenšćak, hrvatski ekspert Vijeća Europe u ovom pilot programu.

Također ističe da je uloga povjerenika za etiku zanemarena i izrazito formalna, a izrada Registra nositelja političkih dužnosti (NPD), koji moraju predočiti i objaviti svoje imovinsko stanje te financijske, obiteljske i druge interese kod obnašanja dužnosti, nije praksa te da bi taj Registar trebao biti javno dostupan.

Tu je i slaba primjena mehanizama za sprječavanje nespojivosti obnašanja dužnosti lokalno izabranih predstavnika što "predstavlja plodno tlo za sukob interesa, odnosno potencijalnu korupciju".

- U slučaju lošeg upravljanja i administracije, nezakonitosti ili nepravilnosti u radu, NPD nemaju nikakve odgovornosti. Ni financijske (naknada kao vrsta odštete) niti prema javnosti niti prema pučkoj pravobraniteljici. Smjernice za postupanje prema NPD kod kojeg je identificirana nemarnost - loše upravljanje i administracija pri obavljanju dužnosti ne postoje ili su minorne - napomenuo je Ravenšćak.

Neodgovornost razdire funkcioniranje sustava, 'ruku pod ruku' s pravima i obvezama, ističe se u pilot projektu. Navodi se i manjkava obuka za novoizabrane vijećnike o njihovim dužnostima i odgovornostima, pomanjkanje odgovarajućih žalbenih postupaka, ali i nedostatak organiziranih programa izobrazbe iz područja etike.
Upozorava se i na neprovođenje sustavne procjene rizika od korupcije te nedostatak antikorupcijskih kampanja, politika i procedura s ciljem sprječavanja i otkrivanja podmićivanja, ali i ne u potpunosti implementiranu politiku prijave nepravilnosti.

- Samo 33 posto jedinica lokalne samouprave ima utvrđena pravila za izvješćivanje o nepravilnostima u javnoj nabavi, posebno ili kao dio usvojene politike sustava prijave nepravilnosti. Čak 76 posto gradova i općina u svojim zahtjevima za izdavanje dozvola i potvrda te ostvarivanje različitih prava nema jasno istaknuto upozorenje da će utjecaj ili davanje/primanje mita poništiti svaku odluku o izdavanju - navodi se u rezultatima analize.

U pilot programu kao šest kritičnih točki navedene su etički kodeks, registar interesa, sustavna i kontinuirana edukacija, antikorupcija, uloga etičkih povjerenika i prijava nepravilnosti.

Kao nastavak projekta najavljena je izrada strategija poboljšanja i otklanjanja nedostataka u jedinicama lokalne samouprave u očekivanoj koordinaciji s Ministarstvom uprave i udrugama gradova i općina.