Čehok: Smanjen udio miješanog otpada za više od 30 posto, a uvest će se i kante za povećanje nataliteta

| 20.8.2018. u 14:59h | Objavljeno u Aktualno

S ciljem da se javnost upozna s načinom funkcioniranja pretovarne stanice, ali i da se istakne kako je samo u mjesec dana primjene novog sustava zbrinjavanja otpada masa miješanog komunalnog otpada smanjena za više od 30 posto, odnosno da je udio miješanog komunalnog otpada s 850 tona smanjen na 500-ak tona, sazvana je tematska konferencija na lokaciji pretovarne stanice u Poljani Biškupečkoj gdje su govorili gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok i njegov zamjenik Zlatan Avar te savjetnik Čistoće Robert Briški.

Pretovarna stanica

- Pozvali smo vas da građanima prenesete čemu služi pretovarna stanica. Napravljena je na najdaljoj točki grada Varaždina, izvan naseljenog mjesta, na lokaciji koja je bila zamišljena kao odlagalište, ali smo mi od toga odustali i napravili smo pretovarnu stanicu te će se raditi na tom mjestu još jedno reciklažno dvorište - ukazao je gradonačelnik Ivan Čehok, dodajući da je u mirnoj tranziciji od 1. kolovoza Čistoća preuzela Univerzalovu koncesiju za zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada.

DSC_9555.JPG

- Mogu reći sa zadovoljstvom da to radi po cijeni nižoj za građane, dakle zbrinjava danas miješani komunali otpad, a da bi to mogla učiniti mora imati pretovarnu stanicu, odnosno mjesto gdje će se otpad pretovariti i ići dalje ići u odlagalište odnosno u obradu - rekao je.

Istaknuo je i da je posao potpuno neškodljiv za okoliš, nema mirisa, a prve kuće su udaljene više od 700 metara.

- Dosadašnje reciklažno dvorište na Motičnjaku se pokazalo kao pun pogodak, a vjerujemo da će i ovo ispuniti svoju svrhu i namjenu i da će građani ovdje dolaziti dovoziti svoj otpad, poglavito ovog dijela grada - dodao je Čehok koji je pohvalio građane koji su odvajanje otpada dobro prihvatili.

- Mogu vas sa zadovoljstvom izvijestiti da je samo u mjesec dana primjene sustava zbrinjavanja otpada, smanjen 30 i nešto posto udio, odnosno masa miješanog komunalnog otpada. Samo u mjesec dana s 850 tona mi smo došli na 500-ak tona miješanog otpada, a znamo svi da je Hrvatska potpisala direktive, prihvatila i implementirala Direktive EU oko smanjenja miješanog komunalnog otpada koje ide na odlagališta - naveo je Čehok.

Biootpad dva puta tjedno

Među ostalim je naveo kako je svjestan da su postojale poteškoće i ispričava se svima koji su imali neugodnosti, ali gledajući u globalu jako su zadovoljni. Najavljeno je i da će se kroz ljetne mjesece: lipanj, srpanj i kolovoz odvoziti biootpad dva puta tjedno iz stambenih zgrada jer su se ljudi žalili na neugodne mirise iz kanti.

- Tako da smo odlučili iznimno voziti dva puta tjedno u ljetnim mjesecima, a izvan ljetne sezone to neće biti potrebno. Krenuli smo i s biorazgradivim vrećicama, a uvest ćemo i jednu novu kanticu kojom ćemo poticati pronatalitetnu politiku. Projekt će se zvati "kantama za natalitetnu politiku" - najavio je Čehok, osvrnuvši se i na naplatu biootpada pa istaknuo da Čistoća neće fakturirati biootpad u srpnju i kolovozu jer građani još nemaju kante.

- Dakle tek s računom za rujan građani će dobiti uslugu biootpada, a zašto nije bilo kanti za individualno domaćinstvo, zato što je postojala žalba, odugovlačilo se, žalba je prošla, dobili smo šest milijuna kuna od Fonda i ovaj ćemo tjedan imati već jednu akcijsku presicu i dijeliti kante po individualnim domaćinstvima. Dakle u Hrvatskoj sigurno nitko od nas, možda neke manje općine u Međimurju i Istri će to napraviti, ali što se tiče drugih gradova mislim da nitko neće napraviti taj sustav brže od nas - zaključio je Čehok.

DSC_9579.JPG

Ljubičaste kante

Više o detaljima o kakvoj je kanti riječ i što znači projekt kantama za natalitetnu politiku, rekao je zamjenik gradonačelnika Zlatan Avar.

- Oni koji imaju male bebe, znači prva 24 mjeseca, grad Varaždin će im podijeliti kante s ljubičastim poklopcem, one su u trenutnoj izradi i imat će lijepi logo s rodom, to znači da će roditelji u te kante odlagati pelene i tu uslugu im Čistoća neće naplaćivati već će to sufinancirati Grad - pojasnio je Avar i podsjetio da su inače pelene išle u kantu za miješani komunalni otpad, to je vrijedilo za zgrade i individualno domaćinstvo, ali ono što je bila zabluda, to ne vrijedi za staračke domove, odnosno one objekte kojima su pelene medicinski otpad te takvi objekti moraju imati ugovor s onim poslovnim subjektom koji se bavi zbrinjavanjem takve vrste otpada.

- Mi znamo točno koja domaćinstva imaju malu djecu, osim beba tu će uči i starije osobe u kućanstvu, a koje pate od inkontinencije i ući će djeca s posebnim potrebama - rekao je Avar, dodajući da će se te kante odvoziti jednom tjedno.

Robert Briški iz Čistoće d.o.o objasnio je detaljnije čemu služi pretovarna stanica i što se sve događa na lokaciji Poljana Biškupečka gdje je pretovarna stanica napravljena.

- Ovdje se radi pretovar miješanog komunalnog otpada, odnosno neopasnog otpada. To je onaj otpad koji prikuplja Čistoća kao davatelj javne usluge i dalje ga predaje osobama ovlaštenima za obradu ili zbrinjavanje. Ova građevina je rađena u dvije faze, prva funkcionalna cjelina je ova gdje se nalazimo, dok bi druga funkcionalna cjelina trebala biti dogradnja za obradu dijela neopasnog otpada koji se skuplja kao reciklabilni otpad i radila bi se nadogradnja reciklažnog dvorišta kojim bi grad Varaždin s dva reciklažna dvorišta ispunio zakonom propisane obaveze prema broju domaćinstava, odnosno broju stanovnika - rekao je Briški.

Kako on kaže s područja grada Varaždina, u pretovarnu stanicu dolazi oko 20 do 30 tona dnevno otpada, a s područja drugih općina, odnosno 14 jedinca lokalne samouprave nešto manje.

- Otpada se pretovariva u posebne kamione koji odmah napuštaju lokaciju, tako da ovdje otpada nema niti bi ga smjelo biti - zaključio je Briški.