BRZA CESTA Arheolozi iskopali rovove, ali izgradnja ceste uskoro počinje! Foto: Luka Šalamun; HC

BRZA CESTA Arheolozi iskopali rovove, ali izgradnja ceste uskoro počinje!

| 10.6.2024. u 18:00h | Objavljeno u Aktualno

Na trasi buduće brze ceste Varaždin - Ivanec – Krapina krajem svibnja počela su probna arheološka istraživanja. Tako su kroz polja kukuruza neposredno pokraj Poljane Biškupečke te uz samu jugozapadnu obilaznicu Varaždina iskopani tzv. probni rovovi.

brza_cesta_arheolosko_istrazivanje_lipanj_2024_3.jpg

- Radovi se izvode na Fazi I brze ceste, odnosno budućoj dionici Varaždin - Cerje Tužno, točnije na sedam lokacija koje su definirane posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela u Varaždinu. Radove izvodi tvrtka Lupercal M.T. d.o.o. iz Zagreba, s rokom od jednog mjeseca – odgovorili su nam iz Hrvatskih cesta, investitora izgradnje brze ceste.

Naime, kako se navodi u Studiji utjecaja na okoliš za projekt izgradnje brze ceste, valja imati na umu činjenicu da dijelovi područja kroz koje prolazi trasa nisu u cijelosti istraženi, te su na njemu do sada poduzimana tek sporadična rekognosciranja, odnosno ciljani pregledi terena radi utvrđivanja mogućih novih nalazišta, i zabilježeni su poneki slučajni nalazi, stoga je moguće da postoje i do sada neevidentirana arheološka nalazišta i unutar zone s izravnim utjecajem na okoliš (do 250 m obostrano od osi trase).

brza_cesta_arheolosko_istrazivanje_lipanj_2024_1.jpg

Jedan od ranijih slučajnih nalaza je i kamena sjekira, pronađena u koritu Plitvice kod Jalkovca pa se razmatra i mogućnost postojanja dodatnih arheoloških nalazišta na ovom području.

No, kako kažu iz Hrvatskih cesta, arheološka istraživanja neće utjecati na trasu brze ceste, a radovi će započeti odmah po ishođenju potrebnih građevinskih dozvola.

Podsjetimo, za izvođača radova na Fazi I brze ceste u postupku javne nabave odabrana je tvrtka Zagorje Gradnja iz Zagreba, a ugovor je potpisan krajem veljače u Varaždinu.

Faza I obuhvaća izgradnju sjevernog kolnika brze ceste na dionici od čvorišta Varaždin do čvorišta Cerje Tužno (uključivo sjeverne krakove čvorišta), te križanje sa županijskom cestom ŽC2061 na poziciji čvorišta Vidovec (uključivo sjeverne krakove čvorišta), ukupne duljine oko 7,5 kilometara.

brza_cesta_-_VI_Faza_A_graficki_prilozi_1__1_.jpg

- Ugovor je sklopljen na iznos od 25.467.119,36 eura (bez PDV-a), a predviđeni rok za izvođenje radova dionice Varaždin - Cerje Tužno je 36 mjeseci. Radovi će započeti odmah po ishođenju građevinskih dozvola za Fazu A (izmještanje HEP ODS) i Fazu I (izgradnja sjevernog kolnika Varaždin – Cerje Tužno). Zahtjevi za građevinske dozvole predani su u svibnju 2024. godine nakon dugotrajnog rješavanja imovinsko pravnih poslova kako bi se prikupili dokazi pravnog interesa koji su neophodni za ishođenje građevinskih dozvola. Postupke ishođenja dozvola provodi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine - dodali su iz Hrvatskih cesta.

Faza A brze ceste Varaždin - Ivanec - Krapina odnosi se na dionicu od Varaždina do Lepoglave, a sastoji se od šest faza: prve tri su sjeverni kolnik dionice od čvorišta Varaždin do čvorišta Cerje Tužno, sjeverni kolnik od Cerja Tužno do Ivanca te sjeverni kolnik od Ivanca do Lepoglave, a preostale tri su južni kolnici ovih triju dionica.

Upitali smo i kada se planira početak radova na ostalim etapama.

- Gotovi su glavni projekti za Fazu II - sjeverni kolnik dionice od čvorišta Cerje Tužno do čvorišta Ivanec, ovjereni su parcelacijski elaborati te je u tijeku prikupljanje dokaza pravnog interesa. Građenje će započeti po ishođenim građevinskim dozvolama, te sukladno financijskom planu Hrvatskih cesta – odgovorili su nam.

Dodajmo da je član Uprave HC-a Alen Leverić u travnju kazao da se potpisivanje nastavka ugovora od Cerja do Ivanca očekuje ove godine, a kasnije do Lepoglave i završetka u Đurmancu.

Što se tiče rješavanja imovinsko-pravnih odnosa te izvlaštenjimana trasi buduće brze ceste, iz Hrvatskih cesta su nam odgovorili da se rješavanje imovinsko-pravnih poslova provodi za ovu, kao i za ostale dionice, a da postupke izvlaštenja provodi nadležni ured u županiji.