Bruno Hranić na summitu europskih gradova i regija u Bukureštu Foto: Općina Vidovec

Bruno Hranić na summitu europskih gradova i regija u Bukureštu

Varaždinske vijesti | 19.3.2019. u 18:34h | Objavljeno u Aktualno

Na 8. Summitu europskih gradova i regija u Bukureštu, održanom 14. i 15. ožujka, okupilo se oko 500 nacionalnih, regionalnih i lokalnih vođa iz svih djelova Europe s ciljem daljnje rasprave o budućnosti Europske unije i njezinih građana. Na summitu je sudjelovao i Bruno Hranić, član predsjedništva Europskog odbora regija i načelnik općine Vidovec.

- To je veoma važna tema za svakog od nas, posebice sada kada su pred nama novi europski izbori. Stoga nije ni čudno što je na ovom summitu usvojena i deklaracija o budućnosti Europe prigodnog naziva "Izgradnja EU-a od temelja s našim regijama i gradovima" koja ima poseban naglasak na općine, gradove i regije kao dionike ključne za budućnost Europe, demokraciju i vraćanje povjerenja naših građana - istaknuo je Hranić.

- Europa treba općine, gradove i regije isto toliko koliko i oni trebaju Europu. Lokalne i regionalne vlasti ključan su element svake demokracije. Višerazinsko upravljanje je važno za osiguranje aktivnog i jednakog sudjelovanja za sve, posebice u pogledu stvaranja povjerenja građana. Svjesni smo da veza između EU i građana treba biti ponovno uspostavljena, stoga je važno da radimo na podizanju svijesti među svim građanima, posebice među mladima te da u njih usadimo osjećaj za europski identitet. To možemo učiniti kroz edukaciju, kulturu i razvoj politika za mlade. Lokalne i reginalne vlasti također imaju važnu ulogu u postavljanju i postizanju ciljeva za održivu Europu. Tu se prvenstveno misli na smanjenje stope ugljika, slobodno tržište i socijalnu pravdu. Međutim, ekonomske, socijalne i teritorijalne razlike i dalje ostaju veliki izazov za budućnost EU. Kohezijska politika je dokazala svoju dodanu vrijednost za EU i zbog toga treba biti očuvana i nakon 2020. Europski odbor regija veliki je zagovornik očuvanja kohezijske politike i protivi se prijedlogu Europske komisije da se u sljedećem sedmogodišnjem proračunu smanje sredstva namijenjena ravnomjernom razvoju regija - napomenuo je Hranić.

Hranić je nakon summita, 16. ožujka, sudjelovao na summitu EPP grupe Europskog odbora regija. Posebno oduševljenje nazočnih izazvao je dolazak Manfreda Webera, vodećeg kandidata EPP-a za europske izbore.