Briški o Jerovcu: Ako su uzeli naš novac za sanaciju odlagališta, onda su dužni preuzeti i naš otpad

MGA | 9.9.2023. u 09:20h | Objavljeno u Aktualno

Robert Briški, nekadašnji savjetnik Uprave varaždinske Čistoće, na jučerašnjoj konferenciji za medije, kao potpredsjednik varaždinskog HSLS-a, govorio i o najavljenom poskupljenju odvoza otpada na području Grada Varaždina i općina u kojima otpad odvozi varaždinska Čistoća.

Briški ukazuje na obavezu gradonačelnika i načelnika da na svome području osiguraju javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na kvalitetan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove.

Pritom ističe da, prema zakonu, za miješani komunalni otpad (koji odlažemo u crne kante) nije potrebno provesti prethodnu obradu otpada. Stoga se pita zašto će se i novonastali miješani komunalni otpad odvoziti u MBO. Naime, na natječaj za zbrinjavanje novog komunalnog otpada, koji je nedavno provela Čistoća, javilo se MBO postrojenje, ali s cijenom koja je dvostruko veća od cijene koju Čistoća trenutačno plaća lokalnim odlagalištima za miješani komunalni otpad.

Zbog toga su najavljene nove, više cijene odvoza smeća, a koje će građani plaćati od nove godine. Pojašnjavajući nedavno cijelu situaciju zamjenik varaždinskog gradonačelnika Miroslav Marković pritom je ustvrdio da su lokalna odlagališta sve manje spremna prihvaćati otpad koji dolazi izvan njihovih administrativnih područja. No Briški je na današnjoj konferenciji ustvrdio da su lokalna odlagališta to dužna činiti i da bi se to pitanje trebalo razriješiti uz pomoć resornog ministarstva.

- Ako su uzeli novac za sanaciju odlagališta, koji je od svih nas, onda su dužni i preuzeti varaždinski otpad - ustvrdio je Briški.