Za poribljavanja ŠRK Varaždin u prošloj godini utrošeno 111 tisuća kuna

| 12.1.2019. u 18:19h | Objavljeno u Sport

Vode kojima gospodare članovi ŠRK Varaždin kroz pet su poribljavanja poribili sa 110 kilograma mlađi kečige, veličine 250-500 grama, kojom je drugi puta poribljena rijeka Drava, na našem ribolovnom području, a nastavit će se poribljavati i narednih godina.

Poribljavano je i sa 150 kilograma mlađi štuke, veličine 300-500 grama, 150 kilograma mlađi linjaka, veličine 200-400 grama, 250 kilograma mlađi smuđa, veličine 250-750 grama, 400 kilograma šarana ribnjačarskog, veličine 1 – 1,50 kilograma, 50 kilograma amura, veličine 2 – 4 kilograma i 1250 kilograma šarana divljaka, veličine 350 grama – 2 kilograma ( 780 kilograma je donirao HEP PP Sjever ).

Ukupno je u prošloj godini poribljeno sa 1 650 kilograma šarana, 50 kilograma amura, 250 kilograma smuđa, 150 kilograma linjaka, 150 kilograma štuke i 110 kilograma kečige, ukupno 2360 kilograma, većinom mlađi ribe.

Vrijednost ribe je 111 000,00 kuna, a poribljene su rijeka Drava, odvodni kanali HE Varaždin i Čakovec, akumulacijska jezera HE Varaždin i Čakovec, rijeka Plitvica, mrtvica Stružer i šljunčara Crna Mlaka.

Poribljavanjima je prisustvovalo i radilo od 4 do 10 članova ŠRK Varaždin, a sve je obavljeno prema potvrđenom Planu gospodarenja za 2018.godinu.

Riba je kupljena u Ribnjacima Čakovec ( linjak i štuka ), Ribnjaku 1961 Siščani ( šaran ribnjačarski, amur, smuđ ), Ribnjacima Kupa ( kečiga ), IHOR-PARK ( šaran divljak ) i Ribnjacima Poljana ( šaran ljuskaš, HEP ).