Vode kojima gospodari ŠRK Varaždin poribio s ribom vrijednosti oko 150 tisuća kuna

| 2.1.2022. u 08:00h | Objavljeno u Sport

ŠRK Varaždin je ove godine vode kojima gospodari poribio kroz pet poribljavanja ( 9. travnja, 29. travnja, 22. studenog, i dva poribljavanja 14. prosinca) sa 100 kilograma ( 900 komada ) mlađi potočne pastrve, sa 100 kg ( 180 kom ) mlađi mladice, s 300 kg ( 1200 kom ) mlađi kalifornijske pastrve, s 300 kg ( 1000 kom ) mlađi smuđa, s 90 kg ( 70 kom ) amura, s 400 kg ( 300 kom ) šarana ribnjačarskog, s 1700 kg ( 1800 kom ) šarana ljuskavog ( 850 kg je donacija HEP PP Sjever ) i 100 kg ( 130 kom ) kečige.

Ukupno je u 2021. poribljeno s 2100 kg šarana, 90 kg amura, 300 kg smuđa, 300 kg kalifornijske pastrve, 100 kg mladice, 100 kg potočne pastrve i 100 kg kečige, ukupno 3090 kg, 5580 kom. većinom mlađi ribe.

Vrijednost ribe je 146 147,50 kuna, a poribljene su rijeka Drava, odvodni kanali HE Varaždin i Čakovec, akumulacijska jezera HE Varaždin i Čakovec, drenažni kanali akumulacijskog jezera HE Čakovec, rijeka Plitvica, mrtvica Stružer i šljunčara Crna Mlaka.

Poribljavanjima je prisustvovalo i radilo od 4 do 8 članova ŠRK Varaždin, na nekimaje bila  ribarska inspekcija i predstavnik HEP-a, a sve je obavljeno prema potvrđenom Planu upravljanja i poribljavanja za 2021.godinu.

Riba je kupljena u Ribnjaci Eko zadruga Tići ( kalifornijska pastrva ), Ribogojilište Obrh, Zavoda za ribištvo Slovenije ( potočna pastrva, mladica ), Ribnjaci Kupa ( kečiga ), Ribogojilište IHOR-PARK ( šaran ljuskavi, šaran ribnjačarski, amur, smuđ ).

Označeno u