ŠRK VARAŽDIN Ove godine predviđeno poribljavanje s 2800 kilograma većinom mlađi ribe

Varaždinske vijesti | 10.12.2022. u 18:05h | Objavljeno u Sport

Vodama kojima gospodari Športsko ribolovni klub Varaždin ove je godine poribljavao kroz tri poribljavanja i to 1. ožujka, 24. svibnja i 9. lipnja sa 100 kilograma ( 1000 komada ) mlađi potočne pastrve, sa 100 kilograma ( 400 kom ) mlađi mladice, sa 300 kilograma ( 1200 kom ) mlađi kalifornijske pastrve, sa 250 kilograma ( 200 kom ) mlađi smuđa, sa 50 kilograma ( 30 kom ) amura, sa 400 kilograma ( 250 kom ) šarana ribnjačarskog.

U prosincu još predstoji poribljavanje sa 1 400 kilograma ( 850 kilograma je donacija HEP PP Sjever ) šaranom ljuskavim, s 100 kilograma linjaka i 100 kilograma štuke.

Ukupno je u ovoj godini predviđeno poribljavanje sa ukupno 2 800 kilograma, odnosno oko 4 500 komada, većinom mlađi ribe.

Vrijednost ribe je 156 tisuća kuna, a poribljava se rijeka Drava, odvodni kanali HE Varaždin i Čakovec, akumulacijska jezera HE Varaždin i Čakovec, drenažni kanali akumulacijskog jezera HE Čakovec, rijeka Plitvica, mrtvica Stružer i šljunčara Crna Mlaka.

Poribljavanjima je prisustvovalo i radilo od 4 do 8 članova ŠRK Varaždin, na nekima je bila ribarska inspekcija i predstavnik HEP-a, a sve se radilo sukladno potvrđenom Planu upravljanja i poribljavanja za ovu godinu.

Riba je kupljena u Ribnjacima Eko zadruga Tići ( kalifornijska pastrva ), Ribogojilištu Obrh, Zavodu za ribištvo Slovenije ( potočna pastrva, mladica ) i Ribogojilištu IHOR-PARK ( šaran ljuskavi, šaran ribnjačarski, amur, smuđ ).