ŠRK Varaždin predviđa poribljavanje s ukupno 2720 kilograma ribe

| 10.12.2023. u 08:00h | Objavljeno u Sport

Vode kojima gospodari Športsko ribolovni klub Varaždin ove je godine do sada poribljavao kroz četiri poribljavanja, sa 100 kilograma ( 630 komada ) mlađi potočne pastrve, sa 100 kilograma ( 500 komada ) mlađi mladice, s 300 kilograma ( 1200 komada ) mlađi kalifornijske pastrve i s 1500 kilograma ( 1200 komada ) šarana vretenca, od čega je 850 kilograma donacija HEP-a PP Sjever 17. studenog, a 650 kilograma je od kluba 8. prosinca.

Ovog mjeseca još predstoji poribljavanje šaranom, amurom i smuđem, ukupno još 720 kilograma ribe. U ovoj je godini predviđeno poribljavanje s ukupno 2720 kilograma, oko 4100 komada većinom mlađi ribe.

Vrijednost ribe je 19 500,00 eura, a poribljava se rijeka Drava, odvodni kanali HE Varaždin i Čakovec, akumulacijska jezera HE Varaždin i Čakovec, drenažni kanali akumulacijskog jezera HE Čakovec, rijeka Plitvica, mrtvica Stružer i šljunčara Crna Mlaka.

Poribljavanjima je prisustvovalo i radilo od tri do sedam članova kluba, na nekima je bila i ribarska inspekcija te predstavnik HEP-a, a sve se obavlja prema potvrđenom Planu upravljanja.

Riba je kupljena u Ribnjaci Bela ( kalifornijska pastrva ), Ribogojilište Obrh, Zavoda za ribištvo Slovenije ( potočna pastrva, mladica ), Ribogojilište IHOR-PARK ( šaran vretenac ).