Nove košarkaške table i obruči u „Bronxu“ i na „Štuku“

VV | 15.9.2022. u 16:00h | Objavljeno u Sport

Grad Varaždin u suradnji s Razvojnom agencijom Sjever – DAN u sklopu projekta „Poboljšanje institucionalnih kapaciteta i novo višerazinsko upravljanje za privlačenje i zadržavanje talenata u dunavskoj regiji „Talent Magnet“, zamijenio je stare košarkaške table i obruče, te osvježio konstrukciju na popularnim igralištima u BRONXU Ulica Miroslava Krleže i na ŠTUKU, Ulica Eugena Kumičića.

„Talent Magnet“ se bavi velikim društvenim (demografskim i tržište rada) izazovima nastalima zbog migracije visokoobrazovanih mladih, prvenstveno iz malih i srednjih gradova u dunavskoj regiji (odljeva mozgova). Ovaj projekt namjerava riješiti izazove poboljšanim upravljanjem na više razina, praktičnim alatima za privlačenje i zadržavanje talenata koji su prilagođeni specifičnim potrebama.

Glavni cilj „Talent Magneta“ je poboljšanje institucionalnih kapaciteta za smanjenje iseljavanja mlade talentirane radne snage, a glavni rezultat „Talent Magneta“ je uspostavljeni novi višerazinski model za privlačenje i zadržavanje talenata.

U sklopu obnove  košarkaških igrališta, na ŠTUKU će se održati i prigodni košarkaški turnir ovisno o vremenskim uvjetima. O terminu će javnost biti pravovremeno obaviještena.

Označeno u