Nakon poribljavanja voda kojima gospodare, članove ŠRK Varaždin očekuje izborna skupština

| 9.12.2016. u 09:43h | Objavljeno u Sport

Članovi ŠRK Varaždin su vode kojima gospodare poribili s  200 kilograma mlađa smuđa ( područje rijeke Drave i Plitvice od Varaždina do Šemovca) i s 200 kilograma šarana ribnjačarskog ( šljunčaru Crna mlaka), veličine od jednog do dva kilograma.

Poribljavanjima je prisustvovalo i radilošest članova ŠRK Varaždin, a sve je obavljeno prema potvrđenom Planu gospodarenja za 2016.godinu. Riba je kupljena u Ribnjaku Kupa iz Mrzljaka. U 2016.godini ukupno je poribljeno sa 1 536 kilograma ribe, većinom mlađa, a još tijekom prosinca predstoji poribiti sa 894 kilograma šarana divljaka, linjaka, amura, sivog glavaša i smuđa.

Klub svoje članove poziva na Izbornu, izvještajnu, godišnju skupštinu koja će se održati u nedjelju,18. prosinca u 9 sati u Županijskoj dvorani, na Franjevačkom trgu 7 u Varaždinu.

Uz Izbor radnih tijela, Izvješća o radu kluba i komisija, prihodima i rashodima za 2016., planovima o radu kluba i komisija, prihodima i rashodima za 2017., dnevnim je redom najavljeno davanje razrješnice članovima tijela ŠRK Varaždin, te izbor predsjednika, dopredsjednika, upravnog odbora, nadzornog odbora, stegovne komisije, ostala pitanja.

Na Skupštini mogu glasovati samo članovi kluba, uz predočenje članske iskaznice i dozvole za ribolov za 2016. godinu. Kandidati za predsjednika, dopredsjednika i tijela ŠRK-a Varaždin moraju biti stariji od 18 godina, ne smiju biti kažnjavani u posljednje tri godine za kaznena djela ili prekršaje u sportu i u vezi sa sportom i ne mogu biti osobe koje su članovi drugih sportskih klubova i tijela drugih sportskih klubova istoga sporta.