Sadržaj s oznakom: uređenje potoka

U dogovoru s Gradom Ivancem, a temeljem višegodišnjih zahtjeva gradske uprave za čišćenjem vodotoka, Hrvatske vode – Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Plitvica-Bednja počele su sa čišćenjem i uređenjem korita…