Sadržaj s oznakom: Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje

S ciljem osiguranja visoke razine zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača u vezi s hranom, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD) razvili su mobilnu aplikaciju HRana koja omogućava…