Vijećni su na večerašnjoj sjednici sve odluke donijeli jednoglasno i uglavnom bez rasprave Foto: Dražen Novosel

Vijećnici izvješće o radu načelnika Šameca prihvatili jednoglasno i bez rasprave

| 31.3.2016. u 19:45h | Objavljeno u Našim krajem

Na večerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Trnovca Bartolovečkog, kojoj je nazočilo deset od 15 vijećnika, a trajala je tek nešto više od sat vremena, pri čemu se sve odluke donesene jednoglasno i uglavnom bez rasprave, u polugodišnjem izvješću o svom radu za razdoblje od srpnja do prosinca 2015. godine, a koje je prihvaćeno jednogasno i bez rasprave, načelnik općine Zvonko Šamec istaknuo je da je u drugom polugodištu 2015. nastavio s radom na započetim projektima, kao i na upućivanju odluka prema Općinskom vijeću, a sve sa ciljem poboljšanja uvjeta života na području Općine, kao i njezinog ukupnog razvitka.

Poduzimao je mjere na području društvenih djelatnosti, kao i na izgradnji komunalne infrastrukture, uređenju okoliša te groblja. Spomenuto je i da je radio na aktivnostima povećanja sigurnosti prometa na cestama Općine, provedena je javna nabava za nabavu novih igrala, koja će biti postavljena do 1. lipnja ove godine.

Podsjetio je da Varkom radi na spoju kanalizacijske mreže Zbelava - Trnovec, HEP radi na uređenju niskonaponske mreže u dvije ulice u Trnovcu, a Općinsko je vijeće prihvatilo strategiju razvoja općine, na kojoj se radilo 15 mjeseci, naglasio je Šamec u izvješću. Napomenuto je da se radi na projektnoj dokumentaciji društvenog doma u Trnovcu, a posebno je istaknuo rad KUD-a MAK iz Trnovca.

Ukupni prihodi i primici u 2015. godini iznosili su 13.144. 272,00 kune, što je za gotovo 1,6 milijuna kuna više u odnosu na 2014. godinu, a rashodi i izdaci bili su 13.006,860,00 kuna, čime je ostvaren višak prihoda i primitaka od 120.528,00 kuna, a preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosi 392 tisuće i 252 tisuće kuna, pa je višak prihoda raspoloživ u sljedećem radoblju od 529 tisuća 664 kune.

Na sjednici vijeća moglo se čuti da JE ukupno je 192 obveznika naplate komunalog doprinosa u 2015. godini, a naplaćeno je 650.151,56 kuna, od ukupnog zaduženja u iznosu od 843.731,24 kune, odnosno 77,06 posto. Što se tiče naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 2015. godini bilo je 284 obveznika ukupno je uplaćeno 657.980,04 kune od ukupno zadužene naknade u visini od 733.208,65 kuna, ili 89,74 posto.

Sveukupno je za komunalnu naknadu, komunalni doprinos i naknadu, odnosno legalizaciju, uplaćeno 1.598.436,08 kuna,što su strogo namjenska sredstva za zakonski utvrđene potrebe, a rashodi nastali za održavanje i gradnju komunalne infrastrukture u prošloj su godini iznosili 1.915.063,76, tako da se razlika od 316.627,70 kuna financirala i iz drugih izvora u 2015., navedeno je u izvješću o naplati i utrošku sredstava komunalnog naknade i komunalnog doprinosa, te naknade za zadržavanje nezakonito izgrađne zgrade u prošloj godini, a koje je također prihvaćeno jednoglasno.

Selekcija otpada na kućnom pragu dala je rezultate, jer su se smanjile količine skupljenog otpada, a sve je manje i diviljih deponija moglo se čuti kod izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u prošloj godini, koje je jednoglasno prihvaćeno.

Vijećnici su prihvatili i izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela, s kojim je zadovoljan, kako je istaknuo i načelnik Šamec, koji je naglasio da mu je želja da općina bude primjer servisa svojim žiteljima, a saslušana je i informacija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Regionalnog ureda Varaždin o stanju nezaposlenih za veljaču 2016..

U tom periodu nezaposlene su bile 243 osobe, od kojih je bilo 135 muškaraca, dok se 160 osoba na žalost nikada neće moći zaposliti, kazao je načelnik Šamec. Ovih dana općina će angažirati dvije osobe na rad za pomoć starijim osobama u kućanstvu, a takvih je 11 korisnika, koje će sutra početi s radom, a očekuje se i zapošljavanje nekoliko osoba na javnim radovima. Za jednu od sljedećih sjednica vijećnici će, najavio je načelnik Šamec, dobiti informaciju o strukturi nezaposlenih osoba.