VIDEO Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom: Ekološka priča iz Novog Marofa

Varaždinske vijesti | 2.12.2020. u 19:40h | Objavljeno u Našim krajem

Na području grada Novog Marofa provodi se više projekata koji u velikoj mjeri doprinose ekologiji i održivom gospodarenju otpadom.

Završava se sanacija odlagališta Čret, završen je projekt izgradnje reciklažnog dvorišta, a pokraj reciklažnog dvorišta gradi se i poslovna zgrada gradskog komunalnog poduzeća Novokom.

Stigli su i spremnici za staklo, bio-otpad, papir i plastiku, a više o ovim projektima ispričao nam je gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač - pogledajte u video-prilogu...

Video sadržaj