SDP Ivanec: "Proračun nije u potpunosti socijalno osjetljiv i pravedan" Foto: SDP Ivanec

SDP Ivanec: "Proračun nije u potpunosti socijalno osjetljiv i pravedan"

Varaždinske vijesti | 16.12.2023. u 10:46h | Objavljeno u Našim krajem

Članovi ivanečkog Gradskog vijeća iz redova SDP-a ostali su suzdržani kod prijedloga proračuna Grada Ivanca za 2024. godinu.

Vijećnik SDP-a Mihael Slunjski tijekom rasprave iznio je argumente za takvu odluku.

- Od pozitivnih stvari vidimo da su se u proračunu našli projekti za koje se SDP dugo zalagao, a to su dogradnja vrtića u Ivancu i izgradnja novog u Radovanu te modernizacija gradske tržnice u Ivancu. To su projekti na kojima smo inzistirali da se moraju riješiti u ovom mandatu, bez obzira na način financiranja, i naposljetku smo upornošću uspjeli nametnuti da se realiziraju - rekao je Slunjski.

- Ono što nas zabrinjava je pad sredstava u socijalnom programu za 21%. U vrijeme kada je inflacija dosta visoka, kada cijene energenata i hrane enormno rastu, Grad smanjuje sredstva za najranjiviju i najpogođeniju skupinu u društvu. Dok nam sredstva za Dan Grada i Advent u Ivancu iznose gotovo 200 tisuća eura, potpore građanima sa niskim primanjima iznose svega 7000 eura - napomenuo je.

- Kod korištenja europskih sredstava u usporedbi sa susjednim gradovima i općinama izrazito smo loši. Ove godine odbijen nam je cijeli niz projekta, od Sportskog centra Ivanec i Gradske šume Ivanečka jezera do zelene urbane obnove i energetske obnove stare škole u Salinovcu. S obzirom da je propustio prijave na natječaje za europska sredstva, Grad se sljedeće godine planira kreditno zadužiti 2,6 milijuna eura za modernizaciju javne rasvjete. Kod prijave na natječaj za širokopojasni internet ostali smo jedina crna rupa na ovom dijelu županije. Posebno smo razočarani što je Ivanec jedini grad u županiji koji je uz Lepoglavu ostao izvan ITU mehanizma - dodao je SDP-ov vijećnik.

- Predložili smo uvođenje besplatnog vrtića za svu djecu sa gradskog područja, ali je gradonačelnik prijedlog odbio. Grad će dobiti preko 200 tisuća eura od države, što smatramo da je dovoljno da se oslobode roditelji od plaćanja vrtića za djecu koja pohađaju gradski vrtić. Nadalje je potrebno izdvojiti dodatnih oko 200 tisuća eura iz proračuna kako bi se pokrili troškovi za djecu koja pohađaju privatne vrtiće zbog nedostatka kapaciteta u gradskom - naveo je Slunjski.

- POU Ivanec godišnje dobiva oko 200 tisuća eura tekuće donacije, dijelom i za javne manifestacije. Za Dan Grada i Advent osigurano je skoro 200 tisuća eura. I na kraju nam ostaju udruge u području kulture koje godišnje dobe svega 34 tisuće eura, što smatramo da nije pravedno - istaknuo je.

- U strukturi ivanečkog gospodarstva pretežito dominira poduzetništvo te je njegov kontinuirani razvoj ključ za uspjeh ove sredine. Uzimajući u obzir izdvajanja u proračunu za gospodarstvo, smatramo se Grad usmjerava u pogrešnom smjeru razvoja. U proračunu se najviše izdvaja za turizam, tek onda za poduzetništvo i na kraju je poljoprivreda. Turizam je grana od koje ne može živjeti puno ljudi u Ivancu i koja ne može u velikoj mjeri puniti proračun - poručio je Slunjski.

Označeno u