SDP Ivanec predlaže osnivanje zelenog fonda grada za manje cijene struje i grijanja

VV | 22.4.2022. u 08:21h | Objavljeno u Našim krajem

U srijedu, 20. travnja, održana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanca na kojoj je doneseno niz odluka, a najvažnija među njima je rebalans proračuna Grada Ivanca za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu. SDP-ov vijećnik Mihael Slunjski uključio se tokom sjednice u dvije rasprave i postavio je četiri vijećnička pitanja.

Gradski vijećnici iz redova SDP-a podržali su predloženi rebalans proračuna Grada Ivanca jer se u njemu nalaze projekti za koje se SDP godinama zalaže, a to su izrada projektne dokumentacije za Sportski centar Ivanec i Gradska šuma Ivanečka jezera, te uređenje tematsko - edukativne staze na Ivančici. Nadalje, pozdravljamo izgradnju Centra za posjetitelje koji će dići turizam Grada Ivanca na jedan veći nivo i uspostavu reciklažnog dvorišta. Uz navedene projekte povećavaju se sredstva za rad Vatrogasne zajednice, socijalne potpore, za javne potrebe u kulturi, za civilnu zaštitu... Negativna strana proračuna je povećanje sredstava za medijsku promidžbu, koja često zna postići politikantsku dimenziju glorificiranog gradonačelnika u obračunu sa neistomišljenicima.

- Uputili smo prema gradonačelniku inicijativu vezanu uz postizanje veće energetske neovisnosti kako grada tako i naših sugrađana, te u svrhu razvoja zelenih i održivih politika na našem gradskom području. Tražimo da se osnuje Zeleni fond Grada Ivanca putem kojeg bi se isključivo građanima sufinancirao prelazak na obnovljive izvore energije. Fond bi iznosio godišnje 2% gradskog proračuna, što je oko 1 milijun kuna. Iz fonda bi se sufinanciralo postavljanje solara na stambene objekte, izgradnja manjih postrojenja za proizvodnju bioplina i bio goriva iz bio otpada, male energane koje rade na otpad... Ovom mjerom povećali bismo proizvodnju čiste energije i smanjili račune naših sugrađana za struju i grijanje - istaknuli su iz SDP-a Ivanca.

- Tijekom proteklih sjednica snažno smo se zalagali za osnaživanje ivanečkog vatrogastva, što je do izražaja došlo unutar rebalansa proračuna i to povećanjem samih sredstava Vatrogasnoj zajednici Grada Ivanca za 100 tisuća kuna. Uz samo financiranje važno je sagledati i rashodovnu stranu, te stoga apeliramo na gradonačelnika da se ubuduće sredstva ne daju strogo namjenski, kako bi se dao jedan veći manevarski prostor zajednici, pa bi se uz nabavu opreme moglo financirati i opremanje vatrogasnih domova, kao i besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje za operativne vatrogasce. Na samoj sjednici istaknuli smo i problem izgradnje garaže za DVD Radovan. Početkom prošle godine navedeno vatrogasno društvo osiguralo je novo navalno vozilo. Prilikom primopredaje vozila
gradonačelnik je dao (predizborno) obećanje da će se do kraja iste godine riješiti problem garaže, s obzirom da je vozilo visinom preveliko da stane u postojeću. Problem nije riješen, a vozilo još uvijek stoji na otvorenom, podložno svim vremenskim uvjetima - naglasili su iz SDP-a Ivanca.

Grad Ivanec se sastoji od vrlo raštrkanog područja koje graniči sa ogromnim brojem gradova i općina međusobno povezanih velikim brojem županijskih prometnica. Županijska uprava za ceste osigurala je ove godine 200 tisuća kuna za najvažniju stavku izvanredno održavanje cesta na području Grada Ivanca. Samim time drugi najveći grad u županiji svrstava se u jedinice lokalne samouprave sa najmanjim sredstvima za te iste ceste, dok je važno napomenuti da Ivanec godišnje iz proračuna dajekapitalnu donaciju ŽUC-u u iznosu od 500 tisuća kuna. Iz navedenih podataka jasno vidimo da se radi o neravnomjernoj raspodjeli sredstava unutar proračuna ŽUC-a i inzistiramo na transparentnom, održivom i kvalitetnom budžetiranju.

Udruga tjelesnih invalida u Ivancu nalazi se na drugom katu zgrade Poljoprivrednog poduzeća. Jedini prilaz njihovim prostorijama je stepenicama s obzirom da zgrada nema ugrađeni lift. Apeliraju ovim putem da grad hitno nađe rješenje za ovaj problem i osigura adekvatan prostor za navedenu udrugu.

- Zatražili smo od gradonačelnika ukoliko je moguće da Grad Ivanec osigura sredstva za financiranje psihologa i logopeda u osnovnim školama kao određeni nad standard u obrazovanju i u cilju stvaranja jednakih uvjeta u školstvu, s obzirom da u Osnovnoj školi Metela Ožegovića u Radovanu navedeni uvjeti još nisu osigurani, dok su u Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog zaposleni psiholog i logoped - zaključili su iz SDP-a Ivanca.