PETRIJANEC Općini odobren novi projekt vrijedan 37.581 eura Foto: Ilustracija/Arhiva VV

PETRIJANEC Općini odobren novi projekt vrijedan 37.581 eura

VV | 10.8.2023. u 16:10h | Objavljeno u Našim krajem

Općini Petrijanec odobren je projekt “Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Općine Petrijanec”, u ukupnom iznosu od 37.581,23 eura.

 - Projekt je prijavljen na Javni poziv za sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Iznos prihvatljivih troškova iznosi 37.581,25 eura, dok će Fond sufinancirati iznosom od 15.000,00 eura, što iznosi 39,91% opravdanih troškova - navode u Općini Petrijanec.

Ističu kako je cilj projekta informirati i educirati građane o razlozima EU za prijelaz na kružno gospodarstvo i ulozi gospodarenja otpadom u prijelazu s linearnog na kružno gospodarstvo te izgraditi svijest svih skupina javnosti o važnosti reda prvenstva (hijerarhije) gospodarenja otpadom. Također, među ciljevima je osvještavanje građana o važnosti promjene njihovih navika te o potrebi zaštite i učinkovitijeg upravljanja resursa.

- Provedbom programa podupire se izgradnja svijesti građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada, koje se odlaže na odlagališta - navode u Općini.

U sklopu ovog projekta provodit će se edukativno-informativne aktivnosti preko distribucije letaka, brošura i plakata, a organizirat će se i edukativne radionice za građane, ali i djecu u školama, a izradit će se i aplikacija. Projekt će se provoditi početkom 2024. godine.

- S ovim projektom doprinijet će se povećanju svijesti javnosti o važnosti i načinu održivog gospodarenja otpada s ciljem povećanja stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada, većem recikliranju, kao i manjom količinom otpada koji se odlaže na odlagalište. Projekt doprinosi unapređenju i kvaliteti života u lokalnoj zajednici te uključuje stanovništvo na način koji uvažava i doprinosi jednakim mogućnostima, održivom razvoju i zaštiti okoliša te promiče načela dobrog upravljanja i suradnju s civilnim društvom. Općina Petrijanec provela je nekoliko projekata u cilju pravilnog zbrinjavanja otpada pa su tako nabavljeni spremnici za besplatno odlaganje tekstila na 10 lokacija na javnim površinama, nabavljene su kante za odvajanje stakla, papira i plastike u parkovima i dječjim igralištima, podijeljeni su komposteri i žute kante za odvajanje plastike na kućnom pragu a Općina Petrijanec sufinancira i odvoz ljubičastih kanti za pelene a problematičan otpad može se zbrinuti u mobilnom reciklažnom dvorištu svake četvrte srijede, četvrtka i petka. Dobru suradnju s trgovačkim društvom Čistoća zaokružili smo postavljanjem dva spremnika za staklo i staklenu ambalažu u dvorištu općine i spremnikom za glomazni otpad te tako glomazni otpad možete zbrinuti svakim radnim danom i u dvorištu općine Petrijanec – rekao je načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec.