Općina Martijanec primjer za cijelu Hrvatsku kada je u pitanju gospodarenje otpadom

VV | 24.2.2023. u 17:05h | Objavljeno u Našim krajem

Općina Martijanec ispunjava ciljeve iz Plana gospodarenja otpadom za prošlu godinu na zakonom predviđeni način te pozitivno odskače od prosjeka u Republici Hrvatskoj, naglašeno je u četvrtak na 14. sjednici Općinskog vijeća na kojoj je nekoliko tema bilo vezano upravo uz gospodarenje otpadom.

U izvješću o Planu gospodarenja otpadom na području Općine Martijanec za 2022. godinu istaknuto je da su ciljevi ispunjeni ponajviše zbog suradnje s GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog kao davateljem javne usluge koji organizirano sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada na području Općine obavlja od 1. lipnja 2018. godine.

- Iz godine u godinu, količine miješanog komunalnog otpada se smanjuju, a udio odvojeno prikupljenog otpada raste, pa je tako u 2018. godini miješani komunalni otpad činio 42,73 posto, a lani 20,28 posto od ukupne količine skupljenog otpada. Udio odvojeno prikupljenog otpada zabilježio je veliki rast te je s 1,01 posto u 2017.godini lani došao na 69,10 posto – kazao je načelnik Općine Branimir Nađ.

Usluga sakupljanja biorazgradivog otpada od korisnika na području Općine Martijanec započela je sredinom 2018. godine. U mobilno reciklažno dvorište se predaje problematični otpad, a svako se naselje Općine Martijanec obilazilo jednom u četiri mjeseca prema utvrđenom planu.

U Izvješću se ističe i da je Općina Martijanec tijekom 2022. godine provodila mjere informiranja i educiranja građana podjelom plakata i letaka o načinu zbrinjavanja otpada te isticanjem plakata na javnim površinama. Među značajnijim lanjskim aktivnostima je i sanacija nelegalnog odlagališta otpada u mjestu Čičkovina gdje su postavljene kamere kako bi se spriječilo daljnje odlaganje otpada u okoliš.

Nađ je zaključio da je u usporedbi s ostalim dijelovima Republike Hrvatske, sustav gospodarenja otpadom na području Općine Martijanec dobar i pozitivan primjer gospodarenja otpadom.

- Kontinuirano se radi na poboljšavanju sustava zbrinjavanja otpada i omogućuje se građanima da sav proizvedeni otpad zbrinjavaju na zakonom predviđeni način – kazao je načelnik.

Uskrsnice i božićnice

Martijanečki vijećnici u nastavku sjednice su, između ostalog, donijeli odluku o novčanom darivanju umirovljenika prigodom uskršnjih i božićnih blagdana u ovoj godini.

Iznosom od 15,00 eura prigodno će se povodom obaju blagdana darivati umirovljenicis upisanim prebivalištem na području Općine Martijanec čija mirovina, tuzemna i/ili inozemna, iznosi 300,00 eura i manje od 300,00 eura mjesečno, a novčani dar umirovljenicima će se isplatiti u gotovini ili putem Hrvatske pošte.

- Popis umirovljenika koji ostvaruju pravo na uskrsnu i božićnu pomoć utvrditi će se temeljem dostavljanih podataka nadležne službe za mirovinsko osiguranje i/ili temeljem javnog poziva i podnesenih pojedinačnih zahtjeva umirovljenika koji ispunjavaju uvjete – pojasnio je načelnik.

Financiranje ranog i predškolskog odgoja

Prihvaćena je i Odluka o mjerilima za financiranje ranog i predškolskog odgoja i ostvarivanju prava prednosti upisa u Dječji vrtić Vlakić Martijanec.

Na osnovu te odluke, korisniku usluge čije dijete zbog opravdanih razloga, primjerice bolesti ili oporavka nakon bolesti, ne koristi usluge Dječjeg vrtića deset radnih dana u kontinuitetu, uz predočenje liječničke potvrde iznos učešća u ekonomskoj cijeni redovitog programa umanjit će se za 20 posto.

Korisniku usluge koji najavi izostanak djeteta iz Dječjeg vrtića od minimalno deset radnih dana u kontinuitetu zbog korištenja godišnjeg odmora, iznos učešća u ekonomskoj cijeni redovitog programa umanjit će se za 30 posto.