Općina Jalžabet prikuplja zahtjeve za kupnju stanova iz programa POS-a

VV | 12.3.2021. u 15:47h | Objavljeno u Našim krajem

Općina Jalžabet objavila je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području općine Jalžabet - naselje Jalžabet, radi utvrđivanja Liste reda prvenstva.

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području općine imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske koji nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti s web stranice APN-a: www.apn.hr.

Podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev za kupnju stana priložiti:

-presliku domovnice ili osobne iskaznice – za podnositelja zahtjeva,

-rodni list ili vjenčani list ili izvadak iz registra životnog partnerstva - za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva),

-uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana s prikazanim ukupnim vremenom prebivanja na području Općine Jalžabet za podnositelja zahtjeva, a koje izdaje policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),

-ovjerenu izjavu o postojanju izvanbračne zajednice/neformalnog životnog partnerstva, potpisanu od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika/ce ili neformalnog životnog partnera/partnerice, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću te supotpisanu od strane dva svjedoka (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),

-dokaz o nepostojanju (odgovarajućeg) stana ili kuće u vlasništvu

Zahtjev za kupnju stana s traženom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije do 15. ožujka 2021. godine na adresu:

Općina Jalžabet, uz naznaku: „Ime, prezime i adresa – Zahtjev za kupnju stana iz Programa POS-a – Općina Jalžabet– NE OTVARAJ”

Prijedlog Liste reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranici APN-a.

Sve ostale potrebne informacije pronaći ćete ovdje.

POS_2.jpg