Općina Donja Voća: Prvi put isplata prigodnog uskrsnog dara - uskrsnice

vv | 28.2.2024. u 19:44h | Objavljeno u Našim krajem

Općina Donja Voća isplatit će prigodni uskrsni dar (uskrsnice) umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima zajamčene minimalne naknade u pojedinačnom iznosu od 30,00 EUR.

Pravo na isplatu uskrsnica imaju osobe s prebivalištem na području Općine Donja Voća, čija ukupna mjesečna primanja ne prelaze neto iznos od 300,00 € te ispunjavaju neke od sljedećih uvjeta:
- imaju status umirovljenika,
- navršili su 60 godina starosti,
- korisnici su zajamčene minimalne naknade.

Prigodan dar (uskrsnica) se isplaćuje pod sljedećim uvjetima; da korisnici imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Donja Voća, da na adresi korisnika dara (uskrsnice) nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Donja Voća te da je kućanstvo na adresi korisnika dara (uskrsnice) korisnik usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Isplata će se vršiti tokom ožujka prema naknadno utvrđenom rasporedu o čemu će mještani biti na vrijeme obavješteni.