OPĆINA BREZNIČKI HUM Raspisan natječaj za dodjelu stipendija, rok podnošenja zahtjeva do 10. studenog

Varaždinske vijesti | 4.11.2021. u 14:00h | Objavljeno u Našim krajem

Na temelju članka 7. Odluke o stipendijama Općine Breznički Hum općinski načelnik Zoran Hegedić je raspisao natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Breznički Hum

 Za akademsku godinu 2021/22. Općina Breznički Hum dodjeljuje stipendije studentima koji studiraju na području Varaždinske i Međimurske županije u iznos od 400,00 kn mjesečno, a studente koji studiraju u ostalim županijama i inozemstvu 500,00 kn mjesečno.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti druge i viših godina studija i to da su državljani Republike Hrvatske, da imaju prebivalište na području Općine Breznički Hum najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendija, da imaju status redovitog studenta s prosjekom ocjena najmanje 3,5,
da nisu korisnici drugih novčanih primanja koja imaju obilježja stipendije i da roditelj-student imaju podmirene sve obveze prema Općini u roku utvrđenom uplatnicom, a najkasnije na dan raspisivanja natječaja.

Rok za podnošenje zahtjeva je 8 dana od dana objave natječaja odnosno do zaključno do 10. studenog ove godine do 15 sati bez obzira na način dostave zahtjeva, na adresu Općine Breznički Hum, Breznički Hum 4, 42225 Breznički Hum s naznakom "natječaj - stipendiranje studenata".

U postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

4. Zahtjevu treba priložiti presliku domovnice ili osobne iskaznice i OIB-a, potvrdu fakulteta o redovnom upisu u tekuću akademsku godinu s naznakom godine, studija i struke, te dokument s podatkom o prosjeku ocjena, potvrdu o prebivalištu studenta u posljednjih pet godina izdanu od MUP-a, izjavu studenta da ne prima niti jednu drugu stipendiju ili novčanu pomoć za školovanje od drugog tijela, ustanove, zaklade ili slično, potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela o podmirenim obvezama prema Općini Breznički Hum i presliku kartice otvorenog žiro-računa poslovne banke na ime podnositelja.

Sve zaprimljene zahtjeve s priloženom dokumentacijom rješavati će Komisija za dodjelu stipendija. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavljuju se na internetskoj stranici www.breznicki-hum.hr, oglasnoj ploči Općine Breznički Hum u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Svaki kandidat može u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste, podnijeti općinskom načelniku pismeni prigovor na listu.

Općinski načelnik dužan je donijeti odluku o prigovoru u roku od 5 dana. Odluka općinskog načelnika o prigovoru je konačna.

Na temelju konačne liste Općina Breznički Hum pozvat će podnositelje zahtjeva koji su ostvarili pravo na stipendiju na sklapanje ugovora.