Odobrena sredstva za dogradnju PŠ Strmec Podravski i Nova Ves Petrijanečka

Varaždinske vijesti | 9.2.2024. u 08:40h | Objavljeno u Našim krajem

Odlične vijesti su stigle u Varaždinsku županiju: za projekte dogradnje Područne škole Strmec Podravski i Područne škole Nova Ves Petrijanečka odobreno je gotovo 4 miijuna eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Odluke o financiranju donijelo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao nadležno tijelo u postupku odabira projekata po pozivu „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“.

Za dogradnju PŠ Strmec Podravski odobreno je 2,68 milijuna eura, a za dogradnju PŠ Nova Ves Petrijanečka 1,28 milijuna eura. Prošli mjesec je pak za dogradnju Osnovne škole Ivanec odobreno 5,6 milijuna eura.

- Time je Varaždinska županija osigurala ukupno 9,5 milijuna eura za dogradnju triju škola, posljednjih u kojima se nastava odvija u dvije smjene. Ovim ulaganjima će se u Ivancu, Novoj Vesi Petrijanečkoj i Strmcu Podravskom dograditi potrebne učionice i drugi prostori, tako da će i učenici tih škola nastavu od školske godine 2025./2026. pohađati u jednoj smjeni. Sa zadovoljstvom mogu reći da će sljedeće godine Varaždinska županija prva u Hrvatskoj imati jednosmjensku nastavu u svim školama čiji je osnivač, u 33 osnovne i 30 područnih škola - istaknuo je župan Anđelko Stričak.

Nakon što su donesene odluke o financiranju dogradnje triju škola bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, pred Županijsku skupštinu će biti upućene odluke o prihvaćanju tih projekata.

Nakon toga će se krenuti u realizaciju samih dogradnji, od pokretanja postupaka javne nabave do svih ostalih potrebnih aktivnosti.

podrucna_skola_nova_ves_petrijanecka.JPG

podrucna_skola_strmec_podravski.jpg