Saniraju se klizišta u Ivancu: U Vukovićevoj pri završetku, u Prigorcu krenuli radovi

Grad Ivanec/vv | 3.10.2023. u 18:15h | Objavljeno u Našim krajem

Nepogodama u proljeće nastalo 15 novih klizišta...

Iz gradske uprave Ivanec priopćili su kako se nastavljaju radovi na sanaciji klizišta planiranih za ovu godinu. 

Na klizištu uz cestu u ivanečkoj Ul. Stjepana Vukovića (Pišće) radovi su u finalnoj fazi.

U međuvremenu su započeli i sanacijski radovi na klizištu koje se prije oko dvije godine aktiviralo uz gradsku nerazvrstanu cestu od Rapikovca prema Belim zdencima u MO-u Prigorec.

U pripremi su i radovi na Hrastiću (Ivanec).

Sanaciju provodi poduzeće Enigma iz Lepoglave, a radovi su vrijedni 102.590 eura (769.500 kn). Od toga Grad Ivanec izdvaja 77.590 eura (582.000 kn), dok ostatak od 25.000 eura (187.500 kn) sufinanciraju Hrvatske vode.

Sva ova klizišta su iz prošlih godina, a pred Gradom se već postavlja potreba sanacije novih, koja su se zbog ekstremnih kiša i bujica aktivirala ove godine.

O tome je na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća pitanje gradonačelniku postavio gradski vijećnik Josip Grđan (Nezavisna platforma Sjevera) koji je, među ostalim, aktualizirao problem klizišta u Radovanu i Margečanu.

Odgovarajući mu na pitanje, gradonačelnik Milorad Batinić izvijestio je da je u velikim nepogodama u proljeće ove godine na području grada Ivanca nastalo ukupno 15 novih klizišta!

Za sve njih izrađena je preliminarna procjena vrijednosti sanacije i sada se čekaju troškovnici za izradu projektne dokumentacije.

Nakon toga predstoji izrada dinamike sanacije i definiranjeprioriteta, jer je financijski nemoguće u jednoj godini odraditi svih 15 klizišta. Ukoliko je situacija zbog klizišta u Radovanu i Margečanu loša u smislu da je građanima otežan pristup, Batinić je najavio da će u tom slučaju Grad za ove prometnice naći privremeno rješenje.