Ivanec izradio Program gradnje i održavanja oborinske odvodnje 2021.–2024.

VV | 7.3.2021. u 17:30h | Objavljeno u Našim krajem
Izbori 24 - Batinic

Poznato je da Grad Ivanec proteklih nekoliko godina ulaže visoka novčana sredstva u gradnju i održavanje sustava oborinske odvodnje, a razlog tomu su promijenjene klimatske prilike. 

Najveći problem su ekstremne kiše i posljedično, bujice koje postojeći sustavi odvodnje u kratkom vremenu ne mogu prihvatiti jer nisu dimenzionirani za takve, goleme količine voda.

Rezultat toga su poplavljivanja privatnih i javnih površina i infrastrukture, često s velikim štetama. 

-Kako bismo to spriječili, Grad Ivanec je, među prvim JLS-ovima u Hrvatskoj, odlučio sustavno početi rješavati ovakve probleme. Gdje god dolazi do izlijevanja i poplavljivanja, nastojimo promptno reagirati. Radimo kroz cijelu godinu,uključujući i zimski period, na način da naručujemo zacjevljenje kanala, gradnju muldi i propusta, ugradnju i čišćenje kanalskih rešetki, ali i cijevi, propusta, šahtova, rigolai kanalica, sve kako bismo spriječili poplavljivanje. Ovakva praksa nam je u visokom prioritetu jer ne možemo dopustiti da ičije kuće ili površine „plivaju“ – kaže gradonačelnik Milorad Batinić.

- Na žalost, takvih je problema na terenu puno. S obzirom na to da se ne radi tek o pojedinim kritičnim lokalitetima, već je riječ o desecima mjesta širom gradskog područja koja će trebati rješavati ove i idućih godina, izradili smo sveobuhvatni Program gradnje i održavanja građevina javne odvodnje i oborinskih voda za razdoblje od 2021. do 2024. godine i po njemu ćemo sustavno rješavati sve uočene problematične lokacije – poručuje gradonačelnik. 

Ovaj program bit će prezentiran Gradskom vijeću Ivanec. 

Što se ove godine tiče, Vijeću će biti predloženo da se za navedene radove rebalansom proračuna osigura 362.000 kuna za gradnju te 150.000 kuna za održavanje.

Ukupna ulaganja u uređenje sustava oborinske odvodnje u razdoblju 2021. – 2024. planirana su u iznosu od oko 1,88 milijuna kuna, od čega 1,1 milijuna kuna u gradnju, a 775.000 kuna u održavanje.

Pored ovoga, Grad Ivanec će – ako se ukaže potreba za hitnim intervencijama – intervenirati na problematičnim dionicama u nadležnosti Hrvatskih voda, a koje ne budu uvrštene u njihov godišnji program.

Gradnja građevina javne odvodnje oborinskih voda u 2021. godini planirana je u Ivancu (Vinogradska, Hrgova, Bistrica, Kalnička), u Vitešincu, Lovrečanu, Prigorcu, Seljancu, Škriljevcu, Cerju Tužnom, Margečanu, Bedencu i drugdje.

Radovi na održavanju planiraju se izvesti u Rajterovoj ulici, u Lančiću, Radovanu i Ivanečkom Vrhovcu. 

Napominjemo da su zahvati i kod gradnje i održavanja locirani vrlo precizno pa je tako za sve točno određeno kod kojeg će se kućnog broja  ili na kojem potezu izvoditi te kakva je vrsta radova potrebna. 

Grad će svakako reagirati i u svim slučajevima u kojima se ustanovi da je na pojedinim lokalitetima potrebna hitna intervencija radi sprečavanja poplavljivanja.