IVANEC Isplaćene potpore za 117 prvašića, isplate za radne bilježnice i mape u tijeku

Grad Ivanec/vv | 18.8.2023. u 10:49h | Objavljeno u Našim krajem

Roditelji koji još nisu, još uvijek mogu predati zahtjev

S obzirom na velik broj zahtjeva za opremanje prvašića i refundaciju troškova nabave obaveznih radnih bilježnica (oko 1000) za učenike 2. - 8. razreda koje su na poziv Grada Ivanca u gradsku upravu predali roditelji učenika svih osnovnih škola s ivanečkog područja, u gradskim službama i dalje je u tijeku obrada zaprimljenih zahtjeva i isplata na tekuće račune roditelja.

Prvašićima 93 eura

Do sada su obrađeni svi pristigli zahtjevi i isplaćene potpore za opremanje 117 prvašića, u iznosu od 93 eura (cca 700 kuna), uz napomenu da desetak roditelja nije podnijelo zahtjev, no to još uvijek mogu učiniti.

Ovu potporu Grad isplaćuje sa željom da roditeljima ublaži teret povećanih troškova opremanja djeteta uoči polaska u školu nabavom školske torbe, pribora, bilježnica i sl.

Što se tiče refundacije troškova roditeljima za nabavu obaveznih radnih bilježnica i likovnih mapa, pravo na to imaju svi roditelji učenika od 2. do 8. razreda. 

Starijima od 30 do 66 eura

Kao što je već navedeno, obrade njihovih zahtjeva i isplate na tekuće račune roditelja su u tijeku. Troškovi radnih bilježnica i mapa za svaki su razred drukčiji pa tako, ovisno o razredu koji učenik pohađa, Grad roditeljima isplaćuje naknade od 30 eura (225 kn) za niže razrede pa sve do 66 eura (blizu 500 kn) za više razrede.

Pravo na potpore ostvaruju svi učenici s prebivalištem na području Grada Ivanca, uključujući i one koji pohađaju škole u Žarovnici, Kamenici i Tužnom.

Za navedene potpore Grad je u proračunu za 2023. osigurao 45.500 eura (341.250 kn).

Od toga je 11.000 eura (82.500 kn) namijenjeno za prvašiće, dok je 34.500 eura (258.750 kn) osigurano za radne bilježnice i likovne mape za učenike od 2. do 8. razreda.