Ivanec: Gradsko vijeće proglasilo staru školu lokalnim kulturnim dobrom

VV | 2.9.2017. u 10:30h | Objavljeno u Našim krajem

Na sjednici održanoj u četvrtak, 31. kolovoza, Gradsko vijeće Ivanca jednoglasno je donijelo Odluku o proglašenju stare škole (koja je pretvorena u muzejski prostor i inkorporirana u Muzej planinarstva Ivanec) kulturnim dobrom od lokalnog značenja.

Slijedom pitanja vijećnika Zdenka Đule (HDZ), koji je o toj tematici zatražio detaljnije obrazloženje, razloge zbog kojih je bilo potrebno donijeti takvu odluku pojasnila je Marina Držaić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu.

Naime, Grad Ivanec i njegov slovenski partner, Općina Ivančna Gorica, na EU fond INTERREG Slovenija – Hrvatska (koji se dijelom odnosi i na očuvanje kulturne baštine) prijavljuju zajednički projekt tematski i sadržajno vezan uz kulturni turizam. Ivanečki projekt vezan je uz Muzej planinarstva, čiji je sastavni dio nekadašnja prva pučka škola u Ivancu.

Jedan od uvjeta prijave na INTERREG jest da taj objekt mora biti upisan kao lokalno zaštićeno kulturno dobro. O načinu i tehnici njegova proglašenja javnim dobrom gradske su službe već izvršile konzultacije s Ministarstvom kulture i Konzervatorskim odjelom u Varaždinu. Ono što sada predstoji jest dostavljanje Odluke Gradskog vijeća Ministarstvu kulture koje će potom donijeti odgovarajuće odluke iz svoje nadležnosti i uvrstiti ovaj objekt u upisnik lokalno zaštićenih kulturnih dobara. Grad Ivanec za dovršetak prijave ima još samo tjedan dana, nakon čega se svi materijali trebaju poslati na prijevod na slovenski, a sve treba biti dovršeno do 30. rujna, kada je rok za prijavu na INTERREG.

Direktorica Poslovne zone Ivanec Lana Labaš izjavila je da je riječ o iznimno zahtjevnom projektu čiji je vodeći partner Grad Ivanec. Na njemu od strane Projektnog ureda i Grada Ivanca intenzivno radi desetak zaposlenih, a isto toliko ih je angažirano i od strane slovenskog partnera. S detaljima projekta naknadno će biti upoznato Gradsko vijeće i šira javnost.

ivanec-muzej3.jpg