GRAD VARAŽDIN Krenula isplata 217 tisuća eura za projekte udruga

Varaždinske vijesti | 3.10.2023. u 17:59h | Objavljeno u Našim krajem

Grad Varaždin osigurao je 217.050,00 EUR udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama za sufinanciranje programa/projekta

Nastavno na rezultate Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija u 2023. godini, Grad Varaždin odobrio je sredstva za ukupno 95 prijavitelja koji svojim programom/projektom doprinose ispunjavanju javnih potreba u Gradu Varaždinu u području odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva, mladih, turizma, socijalnog (društvenog) poduzetništva, udruga organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija te međunarodne suradnje.

Gotovo polovica udruga i neprofitnih organizacija prijavile su svoje projekte/programe u području socijalne skrbi i zdravstva te im je odobreno sveukupno 105.000,00 EUR.

Udrugama koje svoje projekte/programe izvode u području odgoja i obrazovanja dodijeljena su sredstva u iznosu od 24.900,00 EUR, a za mlade Grad je odobrio 11.900,00 EUR.

Tridesetak prijavitelja prijavilo je programe/projekte u područjima poticanja gospodarstva i turizma i dodijeljena sredstva iznosila su 71.350,00 EUR, dok je za provedbu projekata udruga koje se bave međunarodnom suradnjom Grad osigurao 3.900,00 EUR.

Od 2. listopada 2023. godine Grad Varaždin krenuo je sa isplatom sredstava.

Označeno u