Gornji Kneginec: Vijeće odobrilo prodaju još dvije parcele u Zoni

VV | 16.7.2021. u 16:20h | Objavljeno u Našim krajem

U četvrtak, 15. srpnja održana je četvrta sjednica Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec u novom sazivu. Općinski vijećnici raspravili su ukupno devet točaka dnevnog reda, te su donijete i odgovarajuće odluke.

Nakon uvodnog izvješća Mandatne komisije od 16. lipnja 2021. godine, predsjednik Općinskog vijeća upoznao je vijećnike sa aktima donijetima od strane Općinskog načelnika, Odlukom o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bubamara“, Odlukom o imenovanju privremenog zamjenika općinskog načelnika i Odlukom o predlaganju opoziva i izboru članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Knekom d.o.o.

Općinski načelnik Goran Kaniški, sukladno novim zakonskim propisima, imenovao je Danijelu Novosel Turković, vijećnicu Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec za privremenu zamjenicu općinskog načelnika.

Privremena zamjenica općinskog načelnika svoju dužnost isključivo obnaša u periodu duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih općinski načelnik nije u mogućnosti obavljati svoju dužnost, a pri čemu je dužna pridržavati se uputa općinskog načelnika te obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine.

Pod narednom točkom dnevnog reda donesen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine.

Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec donijelo je i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, te je donesena Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade zbog posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19.

Donesene su i Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Kneginec, te su tako investitorima u proizvodne djelatnosti prodane dvije parcele površina 11.800 m2 i 5.557 m2.

Općinsko vijeće donijelo je i Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gornji Kneginec, te je pod zadnjom točkom dnevnog reda donesen Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Kneginec Gornji o provedbi Programa produženog boravka i u sljedećoj školskoj godini 2021./2022.