FOTO Za obnovu "Stare škole" u Petrijancu iz ministarstva stiže novih 30.000 eura Foto: Općina Petrijanec

FOTO Za obnovu "Stare škole" u Petrijancu iz ministarstva stiže novih 30.000 eura

Varaždinske vijesti | 1.12.2023. u 20:00h | Objavljeno u Našim krajem

Iako je godina na izmaku, za Općinu Petrijanec stižu još uvijek lijepe vijesti u vidu odobrenih novih sufinanciranja projekata. Jednako uspješno kako je započeta ova godina, tako će, čini se, i završiti novim odobrenim sufinanciranjem važnog i velikog projekta.

Radovi Faze 2 obnove "Stare škole" nepokretnog kulturnog dobra u samom centru Petrijanca nastavljaju se prema mogućoj dinamici, a isto tako dobra je vijest da je ovo već treći projekt odobren za sufinanciranje ove velike investicije.

Građevinsko-obrtnički radovi

Faza 2 obnove ove zgrade zapravo obuhvaća građevinsko – obrtničke radove na uklanjanju stepenica i izgradnji novih stepenica sa drvenim gazištima i rukohvatom koje vode do drugog kata ove zgrade. Radovi u ovoj fazi također se sastoje od izvedbe hidroizolacije zgrade i termoizolacije sa parnom branom tavanskog poda.

petrijanec_stara_skola_01122023_2.jpg

Nadalje, radovi obuhvaćaju i izolaciju spuštenog stropa prizemlja zgrade gipskartonskim radovima i naravno izolacijom te izradu poda na prvom katu po principu tzv. seljačkog poda (drvena konstrukcija). Radovi se sastoje i od radova na elektroinstalacijama, konkretno instalaciju komunikacije zgrade, vatrodojave i gromobranske zaštite. Video nadzor je sastavni dio ovog dijela troškovnika. U strojarskom dijelu ugrađuje se instalacija grijanja i hlađenja.

petrijanec_stara_skola_01122023_3.jpg

- Upravo zbog kompleksnosti i značaja same Stare škole koja se nalazi u centru Petrijanca kao iznimno važnog kulturnog dobra na području Općine Petrijanec sama obnova podijeljena je u više koraka odnosno faza. Prva faza koju sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost projekt "Energetska obnova zgrade kulturnog dobra Stare škole" dok su sada u tijeku paralelno i radovi druge faze obnove ove zgrade. Cijeli proces obnove trajati će dvije godine (sada nalazimo se sada u završnoj fazi obnove) a zahtjevnost i kompleksnost same obnove i revitalizacije zgrade od nemjerljivog je značaja za našu općinu. Na vrhunski način završavamo 2023. godinu uz brojne projekte koje smo proveli i prijavili tijekom godine te smo kroz još jedan kvalitetan projekt i natječaj Ministarstva osigurali značajna bespovratna sredstva za Općinu Petrijanec – rekao je načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec.

petrijanec_stara_skola_01122023_7.jpg

Nakon provedenog postupka nabave pod nazivom "Ulaganje u građevinu "Stara škola" – Faza II" procijenjene nabave 126.580,38 EUR-a bez PDV-a prihvaćena je ponuda tvrtke CORE UPRAVLJANJE d.o.o., vrijednosti 124.921,47 EUR-a te je potpisan Ugovor o izvođenju.

Novo sufinanciranje

Radovi koji nisu sufinancirani prema ovom projektu prijavljeni su također na Ministarstvo Kulture i medija te se početkom 2024. očekuje da će biti odobreno novo sufinanciranje upravo iz tog izvora.

petrijanec_stara_skola_01122023_1.jpg

Zgrada stare škole nalazi se u centru mjesta Petrijanec, te je upisana u Registar kulturnih dobara RH pod reg. brojem Z-1941, kao zaštićeno kulturno dobro.

Izgrađena 1868. godine u neoklasicističkom stilu, jednokatna je klasicistička građevina sa podrumom ispod dijela prizemlja i neuređenom potkrovljem. Škola je djelovala kao obrazovna ustanova do 1955. g., namijenjena odvijanju djelatnosti odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja. Od tog vremena nije u edukativnoj funkciji, jer je škola preseljena na novu lokaciju.

petrijanec_stara_skola_01122023_4.jpg

Značajna za povijest školstva

Zgrada stare škole jedna je od najstarijih namjenski izgrađenih zgrada i posebno je značajna za povijest školstva u Petrijancu, te je bitno zadržati izvorni oblik.

petrijanec_stara_skola_01122023_5.jpg

Zgrada nije u funkciji, zbog dugogodišnjeg nekorištenja je u relativno derutnom stanju, ali bez oštećenja konstruktivnih elemenata koji bi utjecali na njenu statičku otpornost. Objekt je upisan u nepokretno kulturno dobro za koje je ishođena Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine, a posljednjih se godina radila intenzivna priprema obnove te su se stekli uvjeti za obnovu.

petrijanec_stara_skola_01122023_6.jpg

petrijanec_stara_skola_01122023_8.jpg