Doznajte dobitnike ovogodišnjih javnih priznanja Grada Ludbrega Foto: Grad Ludbreg

Doznajte dobitnike ovogodišnjih javnih priznanja Grada Ludbrega

Varaždinske vijesti | 17.6.2020. u 10:35h | Objavljeno u Našim krajem

U subotu 20. lipnja u 13 sati u atriju dvorca Batthany u Ludbregu bit će održan svečani prijem za dobitnike javnih priznanja Grada Ludbrega.

Priznanja se inače tradicionalno dodjeljuju na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana grada Ludbrega koji se slavi 19. ožujka, ali ove godine nije mogla biti održana zbog pandemije. U nastavku pročitajte obrazloženja ovogodišnjeg odabira dobitnika priznanja:

POČASNIM GRAĐANINOM GRADA LUDBREGA proglašava se:

DRAGUTIN KRIŽANIĆ iz Brežica, Slovenija

Gospodin Dragutin Križanić rođen je u Poljancu, srednju glazbenu školu završio je u Varaždinu, a kontrabas je studirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Po završetku naobrazbe nastavio je živjeti u Zagrebu te je bio član Simfonijskog orkestra radia i televizije Zagreb. Početkom 1990-ih zajedno sa suprugom Elizabetom, također akademskom glazbenicom, preselio je u Brežice gdje i danas žive. Prvo je radio kao učitelj glazbe u Osnovnoj školi Krško da bi 1992. godine postao ravnatelj Glazbene škole Brežice. Svojim radom, osobnošću i predanošću snažno je obilježio školu i mjesto gdje živi. U to vrijeme Glazbena škola povećala je broj učenika, uređene su pogodnije prostorije i otvoreni novi glazbeni odjeli. 1996. godine formirani su razni orkestri ili ansambli učenika, prvo harmonika i gudački sastav, 1997. godine puhački orkestar, 2000. godine simfonijski orkestar, a godinu dana kasnije i orkestar citri, tada jedini takav orkestar u Sloveniji.

Zahvaljujući g. Križaniću ova Škola postala je važan čimbenik glazbenih i kulturnih događanja u užem i širem području te je započela suradnju s obližnjim i udaljenijim glazbenim školama. Između 1997. i 2005. godine vodio je radnu skupinu za pripremu nastavnog plana za glazbeni predmet “Škola za tamburice” i bio koautor udžbenika “Škola za tamburice”. Godine 1983. preuzeo je vođenje tamburaškog orkestra KUD-a Oton Župančić iz Artiča te ga je zajedno sa suprugom vodio punih 35 godina. Osim toga osnovali su mješoviti i ženski zbor KUD-a Brežice i vodili ih preko 30 godina. Pripremili su stotinu i stotinu zajedničkih koncerata i nastupa i gostovali po Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Češkoj, Austriji i Italiji. U svom profesionalnom radu sklada i stvara novu glazbu i aranžira pjesme za tamburašku glazbu i pjevačke zborove.

Premda je 2012. godine otišao u mirovinu, nastavlja i dalje neumorno raditi u svom poslu i misiji. Životni rad g. Križanića u glazbenom obrazovanju, amaterskoj kulturi i uspostavljanju širih veza sa susjednim državama i njegov doprinos u prepoznavanju, očuvanju i jačanju tamburaške glazbe prepoznat je na državnom nivou te je za svoje zasluge od predsjednika Republike Slovenije primio Medalju za zasluge, kao jedno od najviših priznanja Republike Slovenije. Unatoč tome, što godinama živi i radi u Sloveniji, rado navraća i u naš kraj, odnosno svoj zavičaj gdje se rado druži sa svojim rođacima i prijateljima prenoseći im svoje bogato glazbeno stvaralaštvo.

NAGRADA GRADA LUDBREGA ZA ŽIVOTNO DJELO dodjeljuje se:

MARIJANU KROBOTU iz Ludbrega

Gospodin Marijan Krobot rođen je 1941. godine u Slanju, osnovnu školu završio je u Ludbregu, a srednju poljoprivrednu u Križevcima. Fakultetsko obrazovanje započeo je u Zagrebu, a nastavio i završio u Beogradu gdje je stekao zvaje inženjera poljoprivrede odnosno agronoma. Po završetku školovanja zajedno s familijom vratio se u Ludbreg i početkom 1970. godine zaposlio se u tadašnjem PPK “Bednja” Ludbreg u čijim je kasnijim pravnim sljednicima odnosno poduzećima uslijed raznih reorganizacija radio idućih dvadesetak godina i to najprije na radnom mjestu referenta da bi kasnije napredovao i do rukovodećih pozicija.

Ono što je najvažnije u tom periodu njegova radnog vijeka je razvoj kooperacije i kooperativnih odnosa te se za njega može reći da je bio jedan od prvih začetnika kooperacije na području ludbreške regije. Uspostavio je veoma dobru suradnju sa seljacima – poljoprivrednim proizvođačima kao i otkupljivačima čime je bila stvorena dobra sinergija između proizvodnje i prodaje odnosno otkupa. Uz radni angažman bio je aktivan i u društvenom, a posebno političkom životu našega Grada. Bio je prvi predsjednik SDP-a u Ludbregu te je ovu stranku vodio na lokalnom nivou gotovo dvadesetak godina, a u politici se uvijek zalagao za korektne odnose bez obzira na stranačku pripadnost te međusobno uvažavanje i poštivanje tuđih i drugačijih odabira i mišljenja.

Uz stranačke funkcije obnašao je u dva mandata i dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Ludbrega te u dva četverogodišnja mandata dužnost gradonačelnika Grada Ludbrega te je bio prvi ludbreški gradonačelnik izabran na neposrednim lokalnim izborima 2009. godine. U obnašanju ovih odgovornih funkcija uvijek je uvažavao druga i drugačija mišljenja i nastojao predlagati i donositi odluke značajne za cjelokupni razvitak našega Grada, a sve u zakonskim okvirima i financijskim mogućnostima. Cijenio je i uvažavao rad svojih suradnika i podržavao svaku dobru ideju i prijedlog. Bio je dugogodišnji član i predsjednik Lovačkog društva gdje se posebno zalagao za očuvanje okoliša i pojedinih životinjskih vrsta na našemu području.

NAGRADA GRADA LUDBREGA dodjeljuje se :

MLADENU STRUŠKI iz Ludbrega

Mladen Struški rođen je 1961. godine u Ludbregu gdje i danas živi. Uvijek je pokazivao interes za učenjem, druženjem i prirodom te ga je ta ljubav potaknula da sa nekoliko svojih prijatelja 29.06.2000. godine osnuje Odred izviđača Ludbreg koji će ove godine proslaviti svojih 20 godina rada i djelovanja. Odred izviđača Ludbreg je udruga za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje mladih, a djeluje kao izvanškolska slobodna aktivnost učenika osnovnih i srednjih škola. Mladen je osoba koja je čitavi svoj život posvetila mladima, njihovom odgoju te mentalnom i duhovnom sazrijevanju. Kao zaljubljenik u prirodu, Mladen uči i ukazuje djeci, a i svima koji se nađu oko njega na ljepotu našega kraja, Lijepe Naše, a prilikom posjeta svim našim nacionalnim parkovima, parkovima prirode, gradovima i naseljima diljem naše domovine, Mladen je promovirao Grad Ludbreg.

Dugogodišnjim aktivnim radom na području Grada obilježena je njegova aktivna uloga u promociji Grada Ludbrega, a posebice tijekom 20-tak godina rada u Odredu. Kao vrsni organizator, Mladen uči iz generacije u generaciju kako razvijati i održavati toleranciju i empatiju prema drugima, usmjerava i potiče želju za samostalnim učenjem i napredovanjem, izgradnjom odgovornosti odnosno sposobnosti donošenja odluka i spremnosti za suočavanje s posljedicama. Mladen, kao vrsni pedagog svakako doprinosi razvoju mladih, odnosno njihovih dostizanju vlastitih tjelesnih, umnih, emocionalnih, karakternih, društvenim i duhovnih potencijala, kao pojedinca i odgovornih članova zajednice. Pomaže mladima odgovoriti na izazove koje pred njih donosi suvremeno društvo.

PLAKETA GRADA LUDBREGA dodjeljuje se :

«LUNETI» d.o.o. Ludbreg

«Luneta» d.o.o. – tvrtka je sa sjedištem u Ludbregu, Trg slobode 6, a osnovana je sredinom 2010. godine. Direktor je Dražen Čurila koji je sa sestrom Ivanom idejni začetnik i pokretač danas poznate tvrtke koja se može pohvaliti vrlo uspješnim poslovanjem. Osnovna djelatnost je proizvodnja jaja iz podnog uzgoja koja je započela 2012. godine otvorenjem najmodernije farme za proizvodnju jaja iz uzgoja bez kaveza na ovim prostorima. Sa tzv. alternativnim načinom uzgoja koji se odvija bez kaveza « Luneta » d.o.o. krenula je s kapacitetom od 48.000 kokoši nesilica smještenih u dva peradarnika i godišnjom proizvodnjom od oko 14 milijuna jaja. Projekt je sufinanciran iz IPARD pretpristupnog fonda. U povećanje proizvodnih kapaciteta krenulo se 2017. godine uz sufinanciranje iz EU fondova za ruralni razvoj te su izgrađena još 4 peradarnika u kojima se kokoši nesilice drže slobodne u podnom uzgoju bez kaveza, prošireni su pakirni kapaciteti, dograđen je spremnik za odlaganje stajskog gnojiva te su nabavljena gospodarska vozila.

Trenutno je zaposleno 17 osoba, u cjelokupnom gospodarstvu ima trenutno 144 000 kokoši, a godišnja proizvodnja jaja je oko 42 milijuna od čega se 50 % prodaje na domaćem tržištu, a preostalih 50 % na stranom tržištu- državama Europske unije. S namjerom postizanja ekonomičnijeg poslovanja i brige o zaštiti okoliša izvršeno je ulaganje u obnovljive izvore energije te je iz operacije 4.1.3. EU fondova za ruralni razvoj sufinancirana sunčana elektrana te se od 2018. godine koristi električna energija za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora.

Udruzi tjelesnih invalida «LIO»

Udruga tjelesnih invalida «LIO» pravni je sljednik Društva invalida Općine Ludbreg osnovanog 01. lipnja 1980. godine te ove godine obilježava 40 godina rada i postojanja. Od samog osnivanja Društvo se bavilo pomaganjem invalidnim osobama u snalaženju i uključivanju u društvo nakon nastanka invaliditeta, a djelovalo je na području tadašnje Općine Ludbreg, a današnjeg Grada Ludbrega te Općina Martijanec, Sveti Đurđ, Veliki i Mali Bukovec. Kroz društvo odnosno kasnije udrugu od njenog osnivanja bilo je učlanjeno više od 900 članova, prvenstveno invalidnih osoba. 09.01.1998. godine društvo je preregistrirano u Udrugu za šport i rekreaciju Ludbreg, dok je današnji naziv Udruga dobila 2006. godine.

Udruga se prvenstveno bavi pružanjem stručne pomoći članovima temeljem volonterskog rada, pružanjem pomoći u ostvarivanju određenih povlastica koje ostvaruju određene kategorije invalidnih osoba, kao i održavanjem redovnih godišnjih sportskih međunarodnih i međužupanijskih susreta na kojima članovi imaju prilike razmijeniti razna iskustva s članovima srodnih udruga. Udruga dugi niz godina surađuje s udrugama iz Rogaške Slatine, Varaždina, Čakovca, Donje Stubice, Ivanca, Koprivnice, Đurđevca, Bjelovara.

Uredu ovlaštenog inženjera geodezije MILANA MIRČETIĆA, Ludbreg

Ured ovlaštenog inženjera geodezije Milana Mirčetića iz Ludbrega proizašao je kao nastavak djelovanja obrta “DKM”. U sklopu toga obrta geodetska djelatnost bila je registrirana kao dodatna, ali se s vremenom i obujmom posla pretvorila u primarnu te je od 01. lipnja 2000. godine osnovan Ured ovlaštenog inženjera geodezije čiji je osnivač i vlasnik gosp. Milan Mirčetić, diplomirani inženjer geodezije. Ured se bavi pružanjem usluga geodetskih djelatnosti, sudjelovanja u poslovima za potrebe projektiranja i gradnje, pružanja stručnog geodetskog nadzora i geodetskih poslova fizičkim i pravnim osobama. Od prvog dana svojim znanjem i iskustvom aktivno sudjeluje u savjetovanju oko prostornog planiranja Grada Ludbrega.

Tijekom godina djelovanja odradio je preko 3000 snimaka za legalizaciju objekata, preko 5000 evidentiranja građevina, oko 500 geodetskih projekata u svrhu projektiranja, sudjelovao u mnogo projekata izgradnje velikih objekata kao pratnja i nadzor te izradio nebrojeno elaborate u svrhu evidentiranja građevina. Redovito sudjeluje na stručnim predavanjima kako bi bio u toku sa najnovijim propisima te time pružio što bolju uslugu svojim klijentima te im bio u mogućnosti pomoći oko svih pitanja vezanih za nekretnine, vlasništvo i vezanu problematiku. S vremenom se pretvorio u obiteljski posao te u Uredu uz g. Mirčetića rade supruga, kćeri i zet, a ukupno je zaposleno 8 osoba. Ured se nalazi u Ludbregu, u Ulici Vladimira Nazora 8 i ove godine obilježava 20 godina uspješnog rada i djelovanja.

ZAHVALNICE GRADA LUDBREGA dodjeljuju se:

IVI GERIĆ iz Hrženice

Iva Gerić članica je Hrvačkog kluba Ludbreg i najprepoznatljivija i najuspješnija hrvačica u Hrvatskoj i regiji te osvajačica prve, povijesne i za sada jedine europske medalje za Hrvatsku. Na krilima njenog uspjeha, velik broj mladih djevojčica u regiji zainteresirao se za sport što je doprinjelo da hrvanje za žene postane jedan od najbrže rastućih sportova za djevojčice koje razbijaju predrasuce kako hrvanje nije za djevojke. Ivi je uspjelo ono što do sada nije ni jednoj hrvatskoj hrvačici te je osigurala ravnopravan status djevojkama u savezu, a ujedno je generator popularizacije hrvanja za žene u cijeloj Hrvatskj i regiji. Posebno se zalaže za ravnopravnost žena u sportu, ali i medijskom prostoru što je prepoznato i od Hrvatskog olimpijskog odbora. Uz razvijanje motoričkih sposobnosti , podizanje općih kondicijskih kapaciteta te kroz samo hrvanje veliku pažnju posvećuje edukaciji djece o pravim vrijednostima sporta kao i pravilnoj školskoj prehrani. Edukativno djeluje i prema djeci kao i roditeljima u promicanju nenasilja, rješavanja konflikata i sporova mirnim putem kao važnim dijelom sportskog načina razmišljanja i djelovanja.

BISERKI KUTNJAK iz Ludbrega

Gospođa Biserka Kutnjak rođena je u Zagrebu gdje je završila školu primijenjene umjetnosti. 1967. godine dolazi živjeti u Veliki Bukovec gdje se posvećuje ručnom tkanju i izradi tkanina od vune, a 1972. godine dolazi živjeti u Ludbreg gdje se zaposlila u poduzeću “Razvitak” kao dizajner košara i poslovođa u doradi “Košaraštvo”. U to vrijeme u poduzeću organizira više izložaba etno predmeta i starog tekstilnog rukotvorstva iz bakine škrinje kao i izložbe ručnih radova vrijednih kreativnih žena. Odlaskom u mirovinu 1996. godine aktivnije započinje njezin humanitarni rad te se već iste godine priključuje Udruzi “Ludbreško sunce” koja preko projekta dobiva veliki tkalački stan i tako počinje raditi prva radionica ručnog tkanja u našem kraju. Korisnike ove Udruge marljivo uči tkati te su nastali mnogobrojni tepisi i tepih staze u raznim dimenzijama i bojama koji krase mnoga domaćinstva u ludbreškom kraju, a i mnogo šire. Iste godine uključuje se i u rad Udruge cvjećara ludbreškog kraja. Jedna je od osnivačica Udruge “Žene iz centra svijeta” 2006. godine koja promiče kulturu i povijest starih, već zaboravljenih zanata čitavog ludbreškog kraja. Početkom 2012. godine ova Udruga osniva radionicu ručnog tkanja u “Bakinoj hiži” čija je voditeljica upravo g. Biserka koja osobito gaji ljubav i poštovanje prema prošlosti i starinama jer je njezino mišljenje da smo svi mi prolazni, samo baština ostaje. Suradnica je i članica Udruge “Narcisa” gdje svojim radom i idejama pomaže u aktivnostima te se zalaže za uključivanje žena u lokalnu zajednicu.

DRAŽENU PAVETIĆU iz Ludbrega

Gospodin Dražen Pavetić član je KUD-a “Anka Ošpuh” punih dvadeset godina u kojemu je svirač u tamburaškom sastavu, a bio je i član predsjedništva društva. Njegov doprinos je višestruk i isključivo volonterski, a za dobrobit društva dobrovoljno ulaže svoje slobodno vrijeme i profesionalne vještine i znanja. Kao član tamburaškog sastava i muške vokalne skupine izravno sudjeluje u osnovnoj djelatnosti društva te edukativno i poticajno djeluje na mlađe članove i sklon je prenošenju stečenih znanja i vještina. Sudjeluje u očuvanju tradicijske kulture s aspekta tradicionalne glazbe, napjeva i običaja. Surađuje s upravnim tijelima i ostalim članovima društva i aktivno doprinosi rješenjima i aktivnostima koje su u službi napredovanja društva i poboljšanja uvjea rada te je u skladu s ciljevima društva aktivan u promociji kulturne baštine, KUD-a i Grada Ludbrega. Dobitnik je priznanja KUD-a za 15 godina rada te Brončane diploma Hrvatskog sabora kulture za 15-godišnji uspješan rad na širenju i razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma i hrvatske kulture.

DAVIDU ŠALAMONU iz Hrastovskoga

David Šalamon rođen je 1998. godine, a živi u Hrastovskom. Osnovnu školu završio je u Ludbregu, srednjoškolsko obrazovanje u Elektrostrojarskoj školi u Varaždinu, a trenutno je student treće godine računarstva Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. Svoje prve atletske korake napravio je u osnovnoj školi još kao sedmaš gdje je zamijećen od strane profesora tjelesne i zdravstvene kulture, a nakon toga učlanjuje se u Atletski klub “Sloboda” iz Varaždina čiji je još uvijek član. Među važnijim rezultatima važno je istići njegove uspjehe:polufinalist Svjetskog juniorskog prvenstva (2016. godine), polufinalist Europskog juniorskog prvenstva (2017. godine), juniorski viceprvak Balkana na 400 metara, brončani na 200 metara i brončani u štafeti 4×400 metara. Višestruki je državni prvak na 200,400 i 800 metara. Trenutno broji 7 međunarodnih medalja s velikih natjecanja za reprezentaciju, uz to velik broj medalja s državnih natjecanja i međunarodnih mitinga. U 2019. godini također je ostvario nekoliko odličnih rezultata na dvoranskim natjecanjima s obzirom da je vanjski dio sezone bio propušten zbog ozljede. Tako je ostvario 4. mjesto na prvenstvu Balkana u Istanbulu, 5. mjesto na mediteranskom dvoranskom prvenstvu za mlađe seniore, 1. mjesto na dvoranskom prvenstvu Hrvatske za seniore kao i za mlađe seniore.

ELVIRI ŠTABI-VIDOVIĆ iz Ludbrega

Gospođa Elvira Štabi-Vidović živi u Ludbregu gdje je završila i osnovnoškolsko obrazovanje, a srednjoškolsko u Srednjoj gospodarskoj školi u Koprivnici za zvanje ekonomist. Likovnom umjetnošću-slikarstvom bavi se od najranije mladosti da bi 2001. godine pristupila članstvu Likovnog udruženja Ludbreg, a od 2003. godine pa sve do danas predsjednica je ovog udruženja. Kao predsjednica Udruženja sudjelovala je u organizaciji mnogobrojnih izložbi slika i skulptura, a u vremenu od 2003. do 2011. godine sudjelovala je organizaciji i koordinaciji likovnih kolonija u sklopu obilježavanja Dana Grada. Godinama je suorganizatorica manifestacije “Street painting” koja se organizira u ljetnim mjesecima na ludbreškom gradskom trgu i kojoj se odaziva velik broj djece. Posljednjih godina, za vrijeme ljetnih školskih praznika, organizira i vodi radionice ljetnog likovnog tečaja za djecu školske i predškolske dobi. Koordinira i vodi uskršnje i novogodišnje radionice za djecu kao i likovne radionice za starije osobe u sklopu provođenja određenih projekata. Do sada je imala nekoliko samostalnih izložbi slika s različitim tematikama, a sudjelovala je na mnogobrojnim manifestacijama i likovnim kolonijama, posebno onima humanitarnog karaktera.

Posljednjih nekoliko godina u povodu Dana grada javna priznanja uručuju se i učenicima Osnovne škole Ludbreg i Srednje škole Ludbreg.

Na prijedlog Osnovne škole Ludbreg ove će se godine nagrada uručiti Emi Borko, učenici 8. razreda. Tijekom dosadašnjeg osnovnoškolskog obrazovanja Ema je aktivno pohađala izvannastavne aktivnosti kao što su pjevački zbor, drmaska skupina, prometna skupina, dodatna nastava iz matematike, povijesti i informatike. Sudjelovala je i na školskim natjecanjima iz njemačkog jezika, povijesti, matematike, odbojke, pjevačkog zbora te na županijskim natjecanjima pjevačkog zbora i odbojke. Kao članica pjevačkog zbora sudjelovala je i na državnom natjecanju. Ema Borko pohađa još i Osnovnu glazbenu školu, Centar izvrsnosti iz hrvatskog jezika, ŽOK Ludbreg, Pjevačko društvo mladih Trinitas, Plivački klub Varaždinske Toplice.

Srednja škola Ludbreg za nagradu je predložila Luciju Ivanuša, učenicu 4. razreda, obrazovni program – opća gimnazija. Kroz srednjoškolsko obrazovanje Lucija se ističe odličnim uspjehom i uzornim vladanjem. Redovito sudjeluje na raznim natjecanjima od školske do međunarodne razine kao i projektima. Učenica je tako sudjelovala na županijskom natjecanju iz povijesti i geografije te državnom natjecanju i smotri "Opisujemo sustave". Sudjelovala je i u Statističkoj olimpijadi, Festivalu matematike te na projektima Mala škola medijacije, Mala škola solidarnosti, (Ne)budi mi (ne)prijatelj i Mirno more. Dobitnica je godišnje nagrade za izvrsnost Rotary cluba u školskoj godini 2017./2018.