Ivan Čehok Foto: Martin Novosel

Čehok: Mi smo zadovoljni i nezadovoljni sadašnjom situacijom s busekima

| 9.10.2020. u 09:30h | Objavljeno u Našim krajem

Grad Varaždin je pokrenuo novi postupak dodjele petogodišnje koncesije za obavljanje djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na gradskom području radi osiguranja neprekinutog obavljanja gradskog prijevoza tzv. busekima. Nova koncesija, čija je procijenjena vrijednost 4.546.000 kuna, dodjeljuje se prijevozniku, koji prevozi putnike vozilima-autobusima prema utvrđenom voznom redu na pet linija, a maksimalna cijena za krajnjeg korisnika/građanina utvrđena je na 5 kuna sa svim porezima i davanjima za jedan prijevoz.

Češće - teško

- Mi smo zadovoljni i nezadovoljni sadašnjom situacijom. Naime, zadovoljni smo s cijenom karata, ali građani se žale na nedovoljnu učestalost prijevoza, rekao je varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok tijekom kolegija na kojem je ukazao da postupak koncesije nužno pokrenuti godinu dana prije isteka postojeće.

Međutim, ne treba očekivati učestaliju vožnju buseka jer će Grad Varaždin i dalje subvencionirati komunalni linijski prijevoz u iznosu od najviše 754.000 kuna godišnje, i to 40 prijevoza radnim danom, dvadeset prijevoza subotom, odnosno 68 HRK po prijevozu, a veći broj prijevoza neće subvencionirati.

Ponuditelj određuje vozni red s time da je potrebno ponuditi minimalno 8 vožnji po liniji radnim danom, te 4 vožnje po liniji subotom, sa točnim polascima po stajalištima s time da radnim danom prvi polazak mora biti između 5:00 i 6:30 s početnog stajališta, a posljednji polazak između 18:00 i 23:00 s početnog stajališta. Sve polaske subotom određuje ponuditelj samostalno. Prijevoz na liniji broj 1 obavlja se autobusom s najmanje 49 sjedala, a na svim ostalim linijama autobusi moraju imati najmanje 20 sjedala.

Poduzetnici, oprez

Osim koncesije, Grad Varaždin objavio je natječaje za stupendije i sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, kao i poziv za predlaganje dobitnika javnih priznanja. Ukazano je i na neke aktivnosti i natječaje koji su u tijeku, pri čemu je posebno skrenuta pozornost poduzetnicima, koji su se prijavili za dobivanje potpora u visini od 5.000, 7.500 i 10.000 kuna.

- Neki poduzetnici dostavljaju ugovore bez OIB-a, računa banke i tome slično. Stoga ih pozivamo da sve dobro provjere kako bi mogli dobiti potporu, rekao je gradonačelnik Čehok, dodajući da je osigurano 5,2 milijuna kuna za potpore koje bi mogli dobiti čak tisuću varaždinskih poduzetnika.

Uz to, tijekom kolegija je ukazano da do 15. prosinca žitelji Varaždina i dalje mogu prijaviti svoje bicikle za servis u visini od 200 kuna kod trgovina s kojima ugovor ima sklopljen Grad Varaždin, budući da je predviđeno servisiranje 500 bicikala. Na kraju, ukazano je i na plan izgradnje azila za mačke, kao i da su u tijeku izbori za Gradsko vijeće mladih.