Nezaposleni članovi Društva distrofičara Varaždin sudjelovali na edukaciji u Rovinju Foto: DDICDP Varaždin

Nezaposleni članovi Društva distrofičara Varaždin sudjelovali na edukaciji u Rovinju

Varaždinske vijesti | 3.6.2022. u 20:00h | Objavljeno u Društvo

Devetero članova Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida (DDICDP) Grada Varaždina krajem svibnja pohađalo je trodnevnu edukaciju u centru M.A.R.E. u Rovinju.

Riječ je o projektu "Zaposli se znanjem II" realiziranog u okviru poziva "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II", financiranog iz Europskog socijalnog fonda, kojeg provodi Učilište Magistra iz Zagreba. Svrha projekta je povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno osposobljavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Ovom edukacijom nezaposleni članovi DDICDP Varaždin ojačali su svoje kapacitete u području komunikacijskih vještina, elementarne pismenosti, poduzetništva, osnova informatičke pismenosti koji će im omogućiti lakše uključivanje na tržište rada. Također, upoznati su sa sustavom e-građani, osnovama mobilnog bankarstva te digitalnom platformom za zapošljavanje osoba s invaliditetom. U sklopu projekta izradit će i E-Cv.

- Ovo je samo jedna od brojnih mogućnosti koje DDICDP Varaždin pruža svojim članovima, osobama s invaliditetom, ali i drugim takozvanim marginaliziranim skupinama društva koje uključuje u različite projekte i programe koje provodi - ističu iz DDICDP-a.

DDICDP_Varazdin_Rovinj_01062022_1.jpeg

DDICDP_Varazdin_Rovinj_01062022_2.jpeg

DDICDP_Varazdin_Rovinj_01062022_3.jpeg