FOTO Održana redovna skupština Planinarskog kluba Ivanec

Varaždinske vijesti | 4.2.2024. u 18:01h | Objavljeno u Društvo

Planinarski klub Ivanec je u svojim prostorijama u Ivancu održao redovnu skupštinu kojoj su uz članove kluba bili nazočni i Marko Friščić, zamjenik gradonačelnika grada Ivanca, Zvonimir Grđan, u ime Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ogranak Ivanec,Slavica Ozmec.  predsjednica PD Ljutomer,Boris Gotal, tajnik Zajednice sportskih udruga grada Ivanca i Ana Jagetić, viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti.

Nakon uvodnih pozdravnih riječi Tomislava Friščića, predsjednika PK Ivanec izabrano je radno predsjedništvo i ostala tijela skupštine. Izvješće verifikacijske komisije podnio je predsjednik Darko Kos, pri čemu je konstatirano da će prema Statutu PK Ivanec sve odluke na Skupštini biti pravovaljane.

Izvješće o radu PK Ivanec podnio je predsjednik kluba Tomislav Friščić koji je, među inim, rekao da Klub broji 695 članova, od kojih 229 članova mladeži,te je organizirano 20 izleta i pohoda na kojima je sudjelovalo 730 sudionika.

Od izleta i pohoda na planine u Hrvatskoj svakako treba izdvojiti Klek,Dinaru, Sveto Brdo,Bilogora, Moslavačka gora, zatim u Sloveniji –Velika Planina,Golica,Brana,Uršlja Gora; zatim sedmodnevni izlet godine u Rumunjsku s usponom na najviši vrh Karpata Moldoveanu visine 2544 m i Omu visine 2507m, te visokogorske uspone na Grossglockner u Austriji visine 3798m.

Organiziran je i uspon na Triglav i u Maroko, s usponom na najviši vrh Atlasa visine 4167 m.

Tijekom godine za sekciju mladeži organizirano je 8 izleta na kojima je sudjelovalo ukupno 363 člana i između ostalih aktivnosti navedene sekcije mladeži organizirana je i 2. Olimpijada mladih planinara.

Podnesena su i izvješća sekcije za markacije, Eko sekcije i vodičke sekcije. Nakon opširnog izvješća o radu Kluba, uslijedila su izvješća o novčanom poslovanju, radu Nadzornog odbora i Suda časti, nakon čega je donesena jednoglasna odluka o prihvaćanju svih izvješća.

Prijedlog programa rada i financijski plan za 2024. godinu iznio je Tomislav Friščić, predsjednik Kluba što je također jednoglasno prihvaćeno.

U izlaganju gostiju na Skupštini svi su istaknuli odličan rad i postignute rezultate,a osobito se to odnosi u radu s mladima te suradnju s Gradom i Udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, ogranak Ivanec.

Galerija slika