Žele naći najbolji način kako migrante i azilante uključiti u društvo

| 29.6.2017. u 14:59h | Objavljeno u Aktualno

- To je još jedan projekt iz okvira Erasmus+ i specifičan je po svojoj tematici jer se s time do sada nismo susretali. Riječ je o integraciji imigranata i azilanata u društvo, lokalnu zajednicu i na tržište rada u Europi - rekao je zamjenik župana Varaždinske županije Tomislav Paljak na današnjem predstavljanju projekta imenom “Novi izazovi - novi odgovori”.

- Vrijednost iz projekta koja ide županiji je preko 18 tisuća eura. To je jedan od niza europskih projekata u domeni obrazovanja u koji je uključena Varaždinska županije - rekao je Paljak, te napomenuo da su Grad Varaždin i Varaždinska županije 2015. godine u potpunosti bili spremni za prihvate imigranata čime su pokazali da su na visini zadatka.

- Cijela Varaždinska županija poznata je po toleranciji, a ovaj projekt je još jedan dokaz tome -

Projekt je počeo u rujnu 2016. i završava u kolovozu 2018. godine, a njegova ukupna vrijednost je preko 250 tisuća eura. Uz Hrvatsku, zemlje partneri u projektu su Austrija, Finska, Njemačka, Italija, Slovenija i Ujedinjeno Kraljevstvo.

- Cilj projekta je pronaći najbolji zajednički način, odnosno platformu u Europskoj uniji koju će moći koristiti sve zemlje a koja će zapravo procjenjivati znanja i vještine imigranata i azilanata koji žele raditi i uključiti se u društvo države koje su im konačni cilj. Putem ovog projekta mi želimo naći najbolji način kako ih uključiti da postanu naši sugrađani, odnosno članovi naših društava - rekla je Silvija Ladić Fischer, projektni koordinator za Varaždinsku županiju.

Ciljana skupina su izbjeglice i tražitelji azila s pozitivnom perspektivom za boravak u jednoj od zemalja članica, koji često nemaju formalne diplome jer su se mnogi od njih obrazovali u neformalnom procesu kroz rad u obitelji i sličnim situacijama.

Trenutno se izrađuje vodič u kojem će biti navedeno kako i koja iskustva koristiti, koje načine i pristupe te kako doći do onih stvari koje su imigrantima i azilantima najvažnije.

- Analiza koju smo proveli pokazala je da je njihov najveći problem jezik ali ujedno i kultura s obzirom na to da dolaze iz različitih kulturnih sredina - rekla je Ladić Fischer, pri čemu je istaknula da je jedan od ciljeva projekta da se senzibiliziraju i naši građani i stanovništvo jer je zajedništvo važna stvar i svi moramo raditi na tome.