Zagrebačka domaćinstva opskrbljivat će Međimurje plin, a ivanečka - Termoplin!

vv | 29.5.2024. u 21:35h | Objavljeno u Aktualno

Tko će od desetak opskrbljivača pružati javnu usluge opskrbe plinom, koju koriste gotovo sva domaćinstva, trebalo bi biti poznato danas, budući da je HERA bila pokrenula javni natječaja za odabir opskrbljivača u kojem stoji da će najkasnije 29. svibnja 2024., na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda te naprijed navedenih kriterija za odabir ponuda, kao i postupanja u slučaju nedostatka interesa, donijeti odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge za svako distribucijsko područje za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027. godine“.

Međutim, sve do kasno navečer javno još nije bilo objavljeno koje područje će plinom opskrbljivati pojedini opskrbljivač, ali  se ipak već tvrdilo da zagrebačka domaćinstva neće opskrbljivati Gradska plinara Zagreb-Opskrba, već Međimurje-plin!

-Do sada je Međimurje plin opskrbljivao 29.000 kućanstava, a sada će opskrbljivati deset puta više. Međimurje plin ima ukupno 74 radnika, a GPZ i GPZO ukupno oko 500 radnika... To je moguće prema ovom Herinom natječaju, ustvrdio je danas zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji se pitao koji bi bio poslovni interes tvrtke Međimurje plina u svemu.

Na ovom natječaju HERA, kako je naglasio,  nije se tražilo niti da opskrbljivač ima plin, niti da ima garantirano financiranje od banke.

U natječajnoj dokumentaciji, međutim, jasno stoji da je „ponuditelj u ponudi obvezan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije koja mora biti bezuvjetna, neopoziva, plativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“, u iznosu iz Dodatka 3. Dokumentacije, pojedinačno za svako distribucijsko područje za koje podnosi ponudu ili zbirno za distribucijska područja za koja podnosi ponudu. Provoditelj postupka će naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude u slučaju odustajanja Ponuditelja od svoje ponude u roku valjanosti ponude“

Pri kraju dana HERA je javno objavila tko je dobio pojedina distribucijska podrućja.  Tako  se vidi da će Zagreb uistinu opskrbljivati Međimurje plin, dok će Međimurje opskrbljivati e.on, a varaždinski Termoplin tri distribucijska područja: svoje, Zelina plina i Ivkom plina.

Opskrba plinom, kako se pojšnjava, osigurava se kroz tri moguće vrste usluge, i to kroz javnu uslugu opskrbe, tržišnu uslugu opskrbe ili zajamčenu opskrbu plinom. Javna usluga opskrbe plinom je usluga kojom se osigurava da barem jedan opskrbljivač je u obvezi osigurati opskrbu plinom za kategoriju kupaca kućanstva. Natječajem su odabrani najkonkurentniji ponuditelji prema kriteriju najnižeg troška opskrbe i kriteriju najvećeg dozvoljenog udjela pojedinog opskrbljivača u obvezi javne usluge.

Odabrani opskrbljivač je dužan najkasnije do 31. listopada 2024. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom dostaviti na sklapanje ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge zajedno s uvjetima ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge te informirati krajnje kupce o novim okolnostima vezanim uz određivanje opskrbljivača u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027.

-Potrebno je naglasiti kako svi registrirani opskrbljivači plinom mogu ponuditi tržišne ugovore krajnjim kupcima na svim distribucijskim područjima prema tržišnim uvjetima, što znači da i oni opskrbljivači koji nisu odabrani na natječaju za javnu uslugu opskrbe plinom mogu sudjelovati u daljnjoj opskrbi plina. Svi krajnji kupci iz kategorije kućanstvo imaju pravo odabira žele li kupovati plin po reguliranim uvjetima od opskrbljivača u obvezi javne usluge ili slobodno na tržištu od bilo kojeg opskrbljivača plinom, naglašavaju u HERA-i.