Vlašić o Čehokovoj brizi za Aquatehniku: Želi medijsku pozornost Foto: Krešimir Đurić/VV arhiva

Vlašić o Čehokovoj brizi za Aquatehniku: Želi medijsku pozornost

Varaždinske vijesti | 25.5.2017. u 14:13h | Objavljeno u Aktualno

Nakon jučerašnje pressice kandidata za varaždinskog gradonačelnika Ivana Čehoka ispred Aquatehnike, oglasio se i Vlado Vlašić, direktor Varkoma, čija je Aquatehnika tvrtka-kćer.

Priopćenje iz Varkoma prenosimo u nastavku u cijelosti:

"Povodom jučerašnjeg performansa održanog u prostorima Aquatehnike od strane jednog od kandidata za gradonačelnika i članova družine, dužan sam građane Varaždina, ali i cijele Županije izvijestiti o sljedećem.

Aquatehnika se ne prodaje od danas. Odluku o prodaji Aquatehnike donio je Nadzorni odbor Varkama u kolovozu 2016. godine, a potvrdila Glavna skupština 4. listopada 2016. godine, sa 100 posto glasova prisutnih na toj Skupštini! Što bi značilo da su svi tada prisutni dioničari, ne samo Grad Varaždin, jednoglasno potvrdili da se ide u prodaju Aquatehnike. Dakle, i Nadzorni odbor i Glavna skupština Varkoma procijenili su i prihvatili činjenicu da je za tržišno pozicioniranje i osiguranje perspektive Aquatehnike i njenih radnika nužno krenuti u promjenu vlasničke strukture, pa se postavlja pitanje tko je uopće Čehok da (s višemjesečnim zakašnjenjem) osporava odluke za to isključivo nadležnih tijela!

I prema Statutu Varkoma, kao i prema mjerodavnom Zakonu o trgovačkim društvima, za odluku o prodaji nije bila potrebna odluka Glavne skupštine, već samo odluka Uprave i Nadzornog odbora. Dakle, u potpunosti se postupilo sukladno zakonskim propisima, pa i otišlo na stupanj više (Glavnu skupštinu), što nije bilo ni potrebno ni nužno.

U tijeku je četvrti natječaj za prodaju poslovnih udjela Aquatehnike i još uvijek nema ozbiljnijih naznaka o interesu za kupnju predmetnih poslovnih udjela po vrijednosti procijenjenoj od ovlaštene brokerske kuće. Neobično je interesantno da su upravo sad, pred drugi krug izbora za gradonačelnika, Čehok i njegovi suradnici, koji već tri godine za njim cupkaju, počeli brinuti za Aquatehniku, njezine radnike i strateške interese Grada vezane uz navedeno društvo. Što su čekali devet mjeseci? Nije ih bilo briga. Jednako kao ni sada, osim što žele medijsku pozornost u svrhu vlastite promidžbe. A da im je stvarno na prvom mjestu interes radnika onda bi znali koliko je važna i ključna prodaja Aquatehnike.

Naime, izrečena je neistina da je Aquatehnika dobila posao na Aglomeraciji Varaždin, a to je upravo razlog što se prišlo prodaji Aqatehnike. Činjenica je da se Aquatehnika ne može javljati na natječaje koje koje raspisuje Varkom, a financiraju se iz sredstava EU-a. Njenom prodajom bi se ojačala njezina pozicija na tržištu.

Grad Varaždin nije vlasnik Aquatehnike, dapače nije ni isključivi vlasnik Varkoma te je poistovjećivanje tih subjekata i prisvajanje poslovnih udjela Aquatehnike kao imovine Grada jeftini populizam. Da Čehok ne razumije baš problematiku razgraničenja imovine Grada od imovine drugih privatnih subjekata, jasno pokazuju i optužnice podignute protiv njegovih direktora koje su proizašle iz takvog ponašanja i nerazumijevanja koje pokazuje i na predmetu Aquatehnike.

Gradsko vijeće Grada Varaždina nema apsolutno nikakve zakonske ingerencije na donošenje poslovodstvenih odluka Varkoma, kao što isto nema ni gradonačelnik, osim kada isti nastupa u funkciji Glavne skupštine gdje predstavlja Grad Varaždin. Odluke Skupštine se ne donose na pojedinačnim sastancima uprave i zastupnika jednog od dioničara, već samo i isključivo na način propisan zakonom. Navedeno podrazumijeva da se mora sazvati Glavna skupština u za to propisanim rokovima, objaviti poziv za tu Skupštinu s jasno istaknutim dnevnim redom, obavijestiti sve dioničare o njenom sazivanju, osigurati da se o Glavnoj skupštini vodi javnobilježnički zapisnik i dr.

Svaki drugačiji „dogovor“ uprave i gradonačelnika, a kako to predlaže Čehok, bio bi nezakonit, a sve donesene odluke po sili zakona ništetne. Možda Čehoku takvi dogovori ne predstavljaju problema, no u organiziranom i uređenom sustavu isti su nedopušteni te se sankcioniraju. Time želim reći da nema potrebe pozivati Povjerenicu Vlade RH da urazumi Upravu Varkoma jer Uprava TD Varkom postupa razumno i odgovorno u interesu Varkoma i Aquatehnike i njihovih zaposlenika.

Na kraju, ali ne i manje važno, treba svekoliku javnost podsjetiti da je Čehoku itekako dobro poznato sklapanje pravnih poslova u tzv. interregnumu, odnosno za vrijeme kada zbog raspisivanja izbora ne funkcioniraju tijela gradske vlasti, pošto je i sam tako sklopio nekolicinu ugovora. I tada je govorio o brizi i zaštiti interesa Grada i građana Varaždina, ali ga RH tereti da su se on i njegovi suradnici okoristili za oko 50 milijuna kuna i protiv njega vodi više kaznenih postupaka. Može li si uistinu itko ozbiljan dozvoliti da mu Čehok i njemu slični dijele savjete o proceduri donošenja odluka i sklapanju pravnih poslova?!"