U Lepoglavi snižen vodostaj i ukinute mjere obrane od poplava, ali su i dalje u pripravnosti

M.G.A./Varaždinske vijesti | 14.5.2019. u 13:04h | Objavljeno u Aktualno

Danas su u 9 sati zbog sniženja vodostaja na vodomjeru Lepoglava na rijeci Bednji ukinute redovne mjere obrane od poplava na dionici A.20.3.- - rijeka Bednja od cestovnog mosta u Stažnjevcu do izvora (74+450 do 106+150), dok mjere pripremnog stanja ostaju na snazi - stoji u izvješću Hrvatskih voda za obranu od poplava na području sliva "Plitvica-Bednja".

Prema istom izvješću, jučer su poduzete sljedeće aktivnosti:

- Od 9 do 12 sati podignute su zapornice na branama u Kučanu Ludbreškom i Velikom Bukovcu u
cilju povećanja protoka Bednje.

- između 14 i 15 sati zatvorene su zapornice na kanalima Brezje i Potok, te Varteksovog kanala u cilju sprečavanja prodora vode iz korita rijeke Plitvice u zaobalje.

- U Hidroing Vž dopremljeno je 18 m3 pijeska za punjenje vreća za izradu zečjih nasipa.

- Na potoku Pojatno zbog propusta premalog profila preko DC pojavio se uspor vode koja je plavila dio DC, a s druge strane farmu ovaca.

- Na desnoj obali potoka Pojatno postavljeno je cca 300 vreća sa pijeskom za zaštitu objekta na farmi ovaca, a ujedno je bagerom prokopan bajpas radi evakuacije vode u polje.

- Zbog plavljenja dijela DC pozvane su Hrvatske ceste da postave signalizaciju

– Zbog neadekvatnog propusta došlo je do razlijevanja potoka Ivanečka Željeznica kod ugostiteljskog objekta Fantazija u Ivanečkoj Željeznici te je poplavljena Županijska cesta.

- Zbog premalih profila oborinskih kanala i kanala odvodnje same ceste ista je poplavljena na više mjesta, te je obaviješten ŽUC radi uviđaja i postavka potrebne signalizacije.

- Na desnoj obali rijeke Bednje kod naselja Muričevec kraj Lepoglave postavljani su zečji nasipi radi zaštite objekata izgrađenih kraj same obale rijeke. Ukupno dostavljeno 18 m3 pijeska i 1000 kom. vreća.

- U naselju Jalkovec postavljani su zečji nasipi na desnoj i lijevoj obali u Plitvičkoj ulici radi zaštite obiteljskih kuća i okućnica. Postavljeno i u pričuvi je 16 m3 pijeska i 1000 vreća.

- Za općinu Vidovec dostavljeno 8m3 pijeska i 500 vreća za obranu naselja Tužno od potoka Tužno.

- Za općinu Beretinec dostavljeno 50 vreća sa pijeskom radi zaštite od plavljenja potoka Beretinec u ulici bana Jelačića.

- 8m3 pijeska dostavljeno u Margečan na lokaciju etno udruge kod mosta na rijeci Bednji.

- 8m3 pijeska dostavljeno u Beletinec na lokaciju novog vrtića.

- Radi izlijevanja potoka Beletinec poplavljena je županijska cesta u Beletincu te je obaviješten ŽUC za postavu potrebne signalizacije.

- Oko 18 sati kod mosta na rijeci Plitvici u Kućanu Gornjem stvorio se nanos te je isti strojno uklonjen.

- Čišćenje čepova na mostovima i branama u Velikom Bukovcu, Kućanu Ludbreškom, Ludbregu, Hrastovljanu i Šemovcu.

Tijekom noći došlo je do prestanka oborina i do stagnacije i pada vodostaja rijeke Bednje i Plitvice i njihovih pritoka. S obzirom da se prema prognozi očekuju daljnje padaline, pripremno stanje na području cijelog branjenog područja BP 20 Mali sliv „Plitvica-Bednja“ ostaju na snazi.Tijekom današnjeg dana ne očekuju se značajnije oborine - 2 l/m2 dok za 15. svibnja službena prognoza Aladin predviđa oborine od 36 l/m2.

Vatrogasci su na području Varaždinske županije zabilježili 21 intervenciju uklanjanja stabala, ispumpavanja vode i obrane od poplava, a u intervencijama su sudjelovali DVD-ovi Tuhovec, Bednja, Svibovec, Ivanec, Lepoglava, Podevčevo, Petrijanec, Salinovec, Tužno, Sveti Đurđ i Novi Marof.

Označeno u